Riešenie problémov s nízkou kvalitou zvuku počas telefonického hovoru

Ak je kvalita zvuku počas hovoru nízka, pričom napríklad počujete šum alebo je hlas druhej osoby prerušovaný, problém môže súvisieť s mobilným pokrytím alebo nastaveniami zariadenia. Ak chcete problém vyriešiť, použite sprievodcu nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola, či má operátor pokrytie vo vašej oblasti

Ak je kvalita zvuku nízka v niektorých oblastiach alebo na niektorých miestach, príčinou môže byť slabý signál vo vašom zariadení. Uistite sa, že váš operátor poskytuje vo vašej oblasti stále mobilné pokrytie.

Na kvalitu hovoru môže mať vplyv poškodená SIM karta. Skontrolujte, či SIM karta nie je poškodená, a uistite sa, že je vložená správne.

Vložte nástroj na vysunutie SIM karty do otvoru vedľa držiaka SIM karty Vložte nástroj na vysunutie SIM karty do otvoru vedľa držiaka SIM karty

1. krok: Vypnite zariadenie a do malého otvoru vedľa držiaka SIM karty vložte nástroj na vysunutie SIM karty. Nástroj na vysunutie SIM karty je súčasťou balenia.

Vysuňte držiak SIM karty Vysuňte držiak SIM karty

2. krok: Vysuňte držiak SIM karty.

 Skontrolujte SIM kartu a znova ju vložte  Skontrolujte SIM kartu a znova ju vložte

3. krok: Skontrolujte, či SIM karta nie je poškodená, a znova ju vložte.

Poznámka:

  • Umiestnenie držiaka SIM karty sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
  • Ak chcete SIM kartu vyskúšať, kontaktujte svojho mobilného operátora. Ak máte poruke iné zariadenie, ktoré využíva služby rovnakého operátora, môžete SIM kartu vyskúšať v tomto zariadení.
  • Ak problém pretrváva aj po vložení platnej SIM karty, skúste reštartovať zariadenie. Reštartovanie možno bude potrebné opakovať.

Problém so zvukom počas hovoru sa vám možno podarí vyriešiť tak, že jednoducho vynútite reštartovanie zariadenia.

Podržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie Podržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie

1. krok: Vypnite zariadenie tak, že podržíte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo a potom vyberiete položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

2. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.

Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlá Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlá

3. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, pusťte obidve tlačidlá.

Poznámka:

  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

Poznámka:

  • Po vykonaní každého kroku skontrolujte kvalitu zvuku počas hovoru.
  • Ak ste použili postup uvedený vyššie, ale problém pretrváva, zariadenie môže byť fyzicky poškodené. Príslušné informácie vám poskytne centrum podpory.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu