Rôzne spôsoby odomknutia Galaxy Tab

Aby boli vaše osobné údaje v bezpečí, obsahuje Galaxy Tab sériu metód uzamykania, ktoré vám pomôžu cítiť sa bezpečne. Chráňte svoje informácie ktorýmkoľvek z nasledujúcich typov uzamknutia obrazovky. 

Poznámka: Obrázky obrazovky a funkcie zabezpečenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli Galaxy Tab.

Pokiaľ máte problémy s odomykaním zariadenia Galaxy, klepnite na zistite viac informácií o tom,jako odomknúť svoje zariadenie Samsung.

Nastavenie nájdete na trochu inom mieste v závislosti na modeli a operačnom systéme.

V najnovších zariadeniach nájdete nastavenie uzamykacej obrazovky v časti Nastavenia> uzamykacia obrazovka a zabezpečenie ALEBO Uzamykacia obrazovka > Typ uzamknutia obrazovky.

1 Otvorte Nastavenia a klepnite na Uzamknúť obrazovku.
Otvorenie nastavenia v zariadení Galaxy
2 Klepnite na Typ uzamknutia obrazovky.
Zvolenie typu uzamknutia obrazovky na zariadení Galaxy
3 Vyberte typ uzamknutia obrazovky, ktorý chcete implementovať.
Vyberte typ uzamykacej obrazovky na zariadení Galaxy

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo pri každom prejdení prstom po obrazovke alebo stlačením tlačidla napájanie (Žiadne).

Toto je najnižšia úroveň zabezpečenia. Pamätajte, že niektorí vývojári aplikácií vyžadujú minimálnu úroveň zabezpečenia, aby aplikácia fungovala. Obzvlášť bankovné aplikácie zvyčajne vyžadujú, aby ste na svojom zariadení mali nastavenú minimálnu úroveň zabezpečenia, aby ste ich mohli používať.

Poznámka: Pokiaľ ste nastavili biometrické informácie, ako je odtlačok prsta alebo sken dúhovky, a potom zmeníte svoju metódu na Prejdenie alebo Žiadne, budú vaše biometrické informácie vymazané. Pokiaľ zmeníte spôsob odomknutia, budete musieť znova zadať informácie o odtlačku prsta alebo očnej dúhovke. 

Spôsob uzamknutia môžete nastaviť na Prejdenie alebo Žiadne tak, že prejdete do: Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie alebo Zamknúť obrazovku > Typ uzamknutia obrazovky. 

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo nakreslením gesta na obrazovku. To bude vyžadovať prepojenie minimálne štyroch bodov. 

1 Vytvořte gesto, které chcete nakreslit na obrazovku pro odemknutí zařízení, a klepněte na Pokračovat.
Nakreslenie vzoru na zariadenie Galaxy
2 Zopakujte vzor a klepnite na Potvrdiť.
Potvrďte vzor na zariadení Galaxy

Poznámka: Pri zadávaní vzoru na verejnosti buďte opatrní, pretože je možné ho jednoducho vidieť a skopírovať.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomykalo pomocou Kódu PIN. To vyžaduje minimálne štyri číslice.

1 Napíšte Kód PIN s minimálne štyrmi číslicami a klepnite na Pokračovať.
Zadávanie Kódu PIN na zariadení Galaxy
2 Zopakujte Kód PIN a klepnite na OK.
Nastavenie Kódu PIN na zariadení Galaxy

Poznámka: Pri zadávaní Kódu PIN na verejnosti buďte opatrní, pretože ho je jeddnoduché vidieť a skopírovať.

Pre odomknutie obrazovky tabletu môžete nastaviť heslo. To bude vyžadovať minimálne štyri písmená, čísla alebo symboly.

1 Napíšte heslo a klepnite na Pokračovať.
Zadávanie hesla na tablete Samsung
2 Zopakujte heslo a klepnite na OK.
Potvrďte heslo na zariadení Galaxy

Táto funkcia sa používa pre rozpoznanie kontúry vašej tváre. Zariadenie potom môžete jednoducho odomknúť pohľadom na neho. Zatiaľ čo rozpoznávanie tváre je pohodlný spôsob odomykania tabletu, pre certifikované zabezpečenie doporučujeme používať uzamknutie pomocou odtlačku prstov. K niektorým aplikáciám (napríklad bankovným aplikáciám) a bezpečnostnému priečinku nie je možné pristupovať len pomocou funkcie Rozpoznávanie tváre. Budete musieť použiť registrovaný odtlačok prsta alebo Kód PIN.

Keď si ako predvolenú metódu nastavíte rozpoznávanie tváre, budete tiež musieť nastaviť záložnú metódu uzamknutia, ako je Kód PIN, Vzor alebo Heslo pre ďalšie zabezpečenie. Ubezpečte sa, že ho nastavíte na niečo ľahko zapamätovateľné. Za určitých okolností, napríklad pri reštartovaní zariadenia, budete musieť zadať tento kód.

Skenovanie tváre môžete nastaviť pomocou: Nastavenia > Biometrika a zabezpečenie > Rozpoznanie tváre.

Pri prvom nastavovaní rozpoznávania tváre môžete alternatívne prejsť na: Nastavenia > Uzamknúť obrazovku > Typ uzamknutia obrazovky > Tvár.

Poznámka:  Táto bezpečnostná funkcia je k dispozícii na Galaxy Tab S4, Tab S5e a Tab S6. 

1 Posunutím prepínača aktivujte rozpoznávanie tváre.
Klepnutie na rozpoznávanie tváre
2 Klepnite na Pokračovať.
Klepnutie na Pokračovať pri nastavovaní funkcie
3 Tablet držte fotoaparátom umiestneným na hornom okraji zariadenia
Tablet držte fotoaparátom umiestneným na hornom okraji zariadenia
4 Vyberte, či zvyčajne nosíte okuliare, a klepnite na Pokračovať.
Potvrdenie, či zvyčajne nosíte okuliare
5 Zaregistrujte svoju tvár umiestnením tváre do štvorca.
Zaregistrujte data obličeje na kartu odemknutí
6 Aktivujte prepínač potiahnutím prsta.
Aktivujte prepínač potiahnutím prsta
5 Vyberte ďalšiu možnosť pre rozpoznávanie tváre klepnutím na posúvač vedľa danej možnosti. Po dokončení klepnite na OK.
Vyberte ďalšie možnosti pre skenovanie tváre

Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov využíva k odomknutiu zariadenia jedinečné vlastnosti vášho odtlačku prsta. Vďaka tomu je nielen vysoko bezpečný, ale tiež veľmi rýchly a pohodlný spôsob, ako odomknúť zariadenie Galaxy.

Keď nastavíte rozpoznávanie odtlačkov prstov ako svoju predvolenú metódu, budete tiež musieť nasaviť záložnú metódu uzamknutia, ako je Kód PIN, Vzor alebo Heslo pre ďalšie zabezpečenie. Ubezpečte sa, že ho nastavíte na niečo ľahko zapamätovateľné. Za určitých okolností, napríklad pri reštartovaní zariadenia, budete musieť zadať tento kód.

Odtlačok prsta môžete nastaviť (alebo pridať ďalšie odtlačky prstov) vďaka: Nastavenia > Biometrika a zabezpečenie > Skener odtlačkov prstov > Pridať odtlačok prsta.

Pri prvom nastavovaní odtlačku prsta môžete alternatívne prejsť na:  Nastavenia > Uzamknúť obrazovku alebo Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie”> Typ uzamknutia obrazovky > Odtlačky prstov.

Poznámka: Tento spôsob odomknutia je k dispozícii na Galaxy Tab S3 (tlačidlo Home), S5e (tlačidlo napájanie na pravej strane) a Tab S6 (snímač v spodnej časti obrazovky). 

1 V Type uzamknutia obrazovky aktivujte rozpoznávanie odtlačkov prstov posunutím prepínača vedľa možnosti Odtlačky prstov.
Klepnutím na prepínač zaregistrujte odtlačok prsta na karte
2 Pokiaľ ste ešte nenastavili alternatívnu metódu odomknutia (Kód PIN, Vzor alebo Heslo), musíte ju najskôr nastaviť.
3 Vyberte metódu zabezpečeného uzamykania obrazovky a potom ju nastavte podľa pokynov.
4 Naskenujte odtlačok prsta podľa krokov na obrazovke a klepnite na Pokračovať.
Naskenujte svoj odtlačok prsta na zariadení Galaxy
5 Môžete si vybrať, či chcete pridať ďalší odtlačok prsta. V tomto prípade klepnite na Hotovo.
Zaregistrujte ďalší odtlačok prsta alebo klepnite na Hotovo

Poznámka: Odtlačok vášho prsta nemusí byť za určitých okolností rozpoznaný, napríklad keď máte špinavé prsty alebo ste dlho plávali či umývali riad a pokožka je naliata vodou. 

Ak chcete odobrať registrovaný odtlačok prsta, prejdite do Nastavenia > Biometrika a zabezpečenie > Odtlačky prstov.

Zadajte registrovanú alternatívnu metódu odomknutia. Potom vyberte odtlačok prsta, ktorý chcete odstrániť, klepnite a podržte na 2-3 sekundy a potom zvoľte Odobrať.  

Ďakujeme vám za vašu reakciu