Ako môžem odomknúť svoje zariadenie Galaxy, keď som zabudol/la Kód PIN, Vzor alebo heslo?

Pokiaľ ste zabudli ako odomknúť svoje mobilné zariadenie alebo keď metóda zámku nefunguje, môžete ho odomknúť pomocou funkcie Find My Mobile či funkcie Smart Lock. Nižšie si môžete prečítať podrobné postupy pre jednotlivé metódy. 

Odomknite mobilné zariadenie pomocou funkcie Find My Mobile

Funkcia Find My Mobile (Nájsť moje mobilné zariadenie), ako názov napovedá, je funkcia, ktorá Vám pomôže nájsť Vaše mobilné zariadenie. Mobilné zariadenie môžete vzdialene odomknúť prístupom na web Find My Mobile. Ak chcete však túto funkciu použiť, musíte sa uistiť, že Vaše mobilné zariadenie spĺňa nasledujúce predpoklady uvedené nižšie. 
 

- Mobilné zariadenie musí byť zapnuté.

- Mobilné zariadenie musí byť pripojené k Wi-Fi alebo mobilným údajom.

- Konto Samsung musí byť zaregistrované na Vašom zariadení a musí mať povolenú možnosť Odomknutie na diaľku.  
 

Ako povoliť možnosť Odomknutia na diaľku vo funkcii Find my mobile

1 Prejdite do Nastavenia > Biometrika a zabezpečenie.
2 Zvoľte Nájsť moje mobilné zariadenie.
3 Pre aktiváciu funkcie Odomknutie na diaľku, klepnite na prepínač.

Ako vzdialene odomknúť mobilné zariadenie pomocou webu Find My Mobile

1 Otvorte internetový prehliadač v počítači a zadajte nasledujúcu webovú adresu: https://findmymobile.samsung.com, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie údaje svojho konta Samsung. Potom znova kliknite na tlačidlo Prihlásiť.
2 Mobilné zariadenie pod Vašim kontom Samsung sa objaví na pravej strane obrazovky. Pokiaľ máte viac zariadení zaregistrovaných pod rovnakým kontom Samsung, uistite sa ,že ste vybrali to zariadenie, ktoré potrebujete odomknúť na diaľku. Pre jeho odomknutie následne klepnite na ikonu Odomknúť.
3 Po kliknutí na Odomknúť sa objaví vyskakovacie okno so žiadosťou o overenie hesla Vášho konta Samsung. Po zadaní hesla kliknite na tlačidlo ĎALEJ, automaticky sa vyskakovacie okno zatvorí a objaví sa nové vyskakovacie okno s výsledkom odomknutia na diaľku.
Odomknite mobilní zariadenie pomocou funkcie Smart Lock

Môžete nastaviť zariadenie tak, aby sa odomklo samo a zostalo odomknuté, keď bude zaznamenávaná dôveryhodná poloha alebo zariadenie.
 

Napríklad, keď nastavíte domov ako dôveryhodné miesto, zariadenie sa automaticky odomkne, keď sa vrátite domov. 
 

- Túto funkciu je možné použiť po nastavení metódy zámku.

- Pokiaľ zariadenie nepoužívate viac ako štyri hodiny alebo keď ho zapnete, či reštartujete, musíte obrazovku odomknúť pomocou nastaveného gesta, kódu alebo hesla.
 

Ako nastaviť funkciu Smart Lock na Vašom mobilnom zariadení

1 V Nastavení kliknite na Uzamknutie obrazovky > Smart Lock.
2 Odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia.
3 Vyberte možnosť a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Typy funkcií Inteligentného zámku
 

- Detekcia nosenia na tele: Majte zariadenie odomknuté, keď je blízko Vás.

- Dôveryhodné miesta: Pridajte miesta, kde môže byť zariadenie odomknuté.

- Dôveryhodné zariadenia: Pridajte zariadenie, telefón zostane odomknutý, pokiaľ je toto zariadenie v okolí. 

Nedoporučuje sa používať funkcia Detekcia na tele, pokiaľ vyžadujete vysokú úroveň zabezpečenia, pretože tento režim nerozlíši, či je telefón nosený jeho skutočným vlastníkom alebo nie.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadení sa môže líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu