Ako nainštalovať soundbar a domáce kino Samsung?

V tomto videu si ukážeme, ako zapojiť a nastaviť domáce kino alebo soundbar k Vášmu televízoru Samsung.

V oboch prípadoch najskôr vybalte všetky komponenty z krabice a obalových materiálov. Všetky reproduktory rozmiestnite v miestnosti, optimálne rozmiestnenie nájdete v návode na použitie.

 

Pokiaľ disponuje Vaše zariadenie bezdrôtovým soundbarom alebo reproduktorami, prebehne ich automatické spárovanie ihneď po pripojení do elektrickej zásuvky. Ostatné reproduktory pripojte káblami, riaďte sa vždy farbou príslušného konektora.

 

Pokiaľ Váš televízor podporuje technológiu ARC, stačí obe zariadenia prepojiť jedným káblom HDMI. Pokiaľ Váš televízor podporuje technológiu ARC, stačí obe zariadenia prepojiť jedným káblom HDMI. Technológia HDMI ARC umožňuje prenos zvuku medzi dvojicou zariadenie obojsmerne po jednom kábli HDMI.

 

Ďalšou variantou, pokiaľ to obe zariadenia podporujú, je prepojenie pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth. Stačí na diaľkovom ovládači stlačiť tlačidlo BT Pair, potom v menu televízora prejsť do menu Režim Bluetooth a vybrať vyhľadané zariadenie. Pokiaľ tieto funkcie Váš televízor nepodporuje, je nutné použiť ešte optický kábel, pre vedenie zvuku z televízora do domáceho kina. Po zapnutí televízra dôjde k automatickej detekcii domáceho kina a prepnutie výstupu zvuku do neho.

K prepojeniu SoundBar a televízory Samsung je tiež možné použiť miestne sieť wi-fi.

Ako nainštalovať soundbar a domáce kino Samsung? Ako nainštalovať soundbar a domáce kino Samsung?

Ďakujeme vám za vašu reakciu