เครื่องที่จะรับ Trade In มี 3 เกรดดังต่อไปนี้

 • ลักษณะเครื่องเกรด A คือ เครื่องจะต้องมีความสมบูรณ์
  หรือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ ตัวเครื่องไม่มีรอย
  หรือถ้าหากมีรอยขีดข่วนจะต้องมีรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น!
  รอยที่มีดังกล่าว จะต้องไม่มีรอยลึกหรือกินเนื้อของตัวเครื่อง
 • ลักษณะเครื่องเกรด B คือ เครื่องที่มีรอยขีดข่วนค่อนข้างมาก
  โดยรอยที่ว่านั้นจะมีปานกลาง – มากพอสมควร แต่ตัวเครื่อง
  ต้องไม่ผุกร่อน หรือเป็นรอยที่รุนแรงจนตัวเครื่องเสียรูปทรง
  ได้แก่ ตัวเครื่องงอ มีชิ้นส่วนหลุดหาย ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนนั้น
  ใช้งานไม่ได้
 • ลักษณะเครื่องเกรด C คือ หน้าจอแตกหรือหน้าจอเบิร์น
  ในส่วนของหน้าจอที่แตกหรือเบิร์นนั้น จะต้องสามารถ
  ใช้งานได้ปกติ สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องได้
 • ตรวจสอบราคาเครื่องเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือ
  ที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ (ไม่รวม Tablet)
  ให้กับบริษัทรับซื้อที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  กำหนดเพื่อใช้เป็นส่วนลดเครื่องใหม่ เฉพาะSamsung Galaxy
  รุ่นไหนก็ได้ที่ Samsung Brand Shop ที่ร่วมรายการ
  ระหว่างวันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2561
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ หากซื้อเครื่องใหม่ตามรุ่นดังต่อไปนี้
  จะได้รับส่วนลดเพิ่มดังนี้
  • ซื้อเครื่องใหม่ Samsung Galaxy Note 8 จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท
  • ซื้อเครื่องใหม่ Samsung Galaxy A8I A8+ | A8 Star จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ
  Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้ 1 เครื่องเท่านั้นโดยต้องซื้อเครื่องใหม่
  กับร้านค้าที่มีการขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วและต้องเป็น
  วันเดียวกับที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่ผู้ซื้อกำหนด
  ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วซึ่ง
  เกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์
  ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  การพิจารณาและตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  ถือเป็นที่สิ้นสุดสามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่ Call Center,
  Samsung Brand Shop และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.

Galaxy Butler

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อย่าพลาดข้อมูลใหม่ๆ

PRE-REGISTRATION

เป็นหนึ่งในคนแรก

PRE-ORDER

พร้อมหรือยังสำหรับการยกระดับ

BUY NOW
ครึ่งบนของด้านหน้าของ Galaxy S8 และ S8+