Thương Hiệu

Thiết kế cho Mọi Trải nghiệm

Tìm hiểu các quy tắc hướng dẫn những đổi mới của chúng tôi, từ trợ năng đến điện thoại gập.

TÌM HIỂU THÊM
Hai tay ở phía trên một bàn làm việc đặt các bản vẽ phác thảo, bút và thước kẻ, biểu thị quá trình thiết kế một thiết bị Samsung. Hai tay ở phía trên một bàn làm việc đặt các bản vẽ phác thảo, bút và thước kẻ, biểu thị quá trình thiết kế một thiết bị Samsung.

Xin lỗi. Chúng tôi không tìm thấy kết quả phù hợp.

Di Sản Của Chúng Tôi

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 Ultra 5G

Chúng tôi tồn tại để tạo ra những thay đổi coi con người là động lực, vượt qua mọi rào cản để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người

Ở phía bên phải của biểu ngữ, hai đứa trẻ đang chạy lên cầu thang. Ở phía bên phải của biểu ngữ, hai đứa trẻ đang chạy lên cầu thang.