THƯƠNG HIỆU

Future Generations mở lối cho một tương lai bền vững

Samsung tự hào giới thiệu thế hệ nhân viên Future Generations cùng cam kết mang đến tương lai bền vững hơn.

TÌM HIỂU THÊM
Ba thanh niên đang nói chuyện với nhau và có một chai nhựa dùng một lần màu xanh zeta đặt trên bàn. Ba thanh niên đang nói chuyện với nhau và có một chai nhựa dùng một lần màu xanh zeta đặt trên bàn.

Xin lỗi. Chúng tôi không tìm thấy kết quả phù hợp.

Một thiết bị: đỉnh cao. Thêm hệ sinh thái: hoàn hảo

Galaxy S22 Ultra và Galaxy Tab S8 Ultra

Chúng tôi tồn tại để tạo ra những thay đổi coi con người là động lực, vượt qua mọi rào cản để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người