Hiệu Năng

Làm thế nào để giúp ông bà của bạn yêu công nghệ

Vượt ra ngoài biểu tượng cảm xúc và giúp họ tăng tốc Ngày ông bà quốc gia này.

TÌM HIỂU THÊM
Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo len màu hồng ngồi trên ghế dài, sử dụng điện thoại Samsung Galaxy S21 màu hồng. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo len màu hồng ngồi trên ghế dài, sử dụng điện thoại Samsung Galaxy S21 màu hồng.

Xin lỗi. Chúng tôi không tìm thấy kết quả phù hợp.

Galaxy Z
Fold3 | Flip3 5G

*S Pen Fold Edition được bán riêng và chỉ tương thích với Galaxy Z Fold3 5G.

Chiếc điện thoại Galaxy Z Fold3 5G mở ra để lộ hình nền đầy màu sắc trên Màn hình Chính. Galaxy Z Flip3 5G ở cạnh Galaxy Z Fold3 5G và Màn hình ngoài hiển thị thông báo tin nhắn nói “Hey there!” từ Samsung. S Pen Fold Edition dựa vào Galaxy Z Fold3 5G. Chiếc điện thoại Galaxy Z Fold3 5G mở ra để lộ hình nền đầy màu sắc trên Màn hình Chính. Galaxy Z Flip3 5G ở cạnh Galaxy Z Fold3 5G và Màn hình ngoài hiển thị thông báo tin nhắn nói “Hey there!” từ Samsung. S Pen Fold Edition dựa vào Galaxy Z Fold3 5G.