Tuỳ chỉnh độ sáng cho đèn pin trên thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020
1 Từ màn hình trang chủ, kéo từ trên thanh thông báo xuống. Kéo thêm một lần nữa để xem nhiều tuỳ chọn cài đặt hơn.
2 Chạm vào dòng chữ "Đèn pin", bên dưới biểu tượng đèn pin.
torchbrightness1
3 Bạn có thể tuỳ chỉnh độ sáng bằng cách trượt tay trên thanh kéo từ mức 1 đến 5.
torchbrightness2

Cảm ơn phản hồi của bạn