Sử dụng thiết bị thông minh hơn với Bixby

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Cuối cùng một trợ lý cá nhân hiểu biết nhiều hơn và làm nhiều hơn đã xuất hiện. Bixby giúp bạn ghi nhớ các cuộc hen, tìm thông tin bạn cần và truy cập đến các nội dung và ứng dụng hữu ích. Người bạn đồng hành đáng tin cậy này sẽ học hỏi thói quen sử dụng thiết bị của bạn và giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống.

bixby

Cảm ơn phản hồi của bạn