Kế nối S8/S8 plus qua Samsung DeX station, màn hình bị cắt bớt hoặc màu khác biệt

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Nếu bạn chỉ thấy được 1 phần màn hình hoặc màu sắc bị sai biệt trên TV hoặc monitor của bạn, đến tùy chọn Cài đặt trên màn hình và thử điều chỉnh cài đặt về Màu sắc/Độ phân giải hoặc cài đặt về kích cỡ.

※ Hiện tại, Samsung DeX chưa hỗ trợ chức năng thay đổi độ phân giải. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tính năng này trong tương lai.

1 Đến Cài đặt trên TV hay màn hình đã kết nối đến.
2 Trong cài đặt Màn hình, thay đổi kích cỡ màn hình hoặc hình ảnh.
3 Trong cài đặt Hệ thống, thay đổi đầu vào từ chế độ HDMI (PC/AV) đến PC.

※ Đường dẫn và tên cài đặt có thể thay đổi tùy vào loại TV hay màn hình .

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ