Cách để kết nối Galaxy Fit e & thiết bị di động

Ngày cập nhật gần nhất : 07-06-2022

Để kết nối Galaxy Fitⓔ của bạn đến điện thoại, cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable vào điện thoại. Tùy vào thiết bị điện thoại của bạn, bạn có thể tải ứng dụng Galaxy Wearable từ các nguồn sau:

 

• Thiết bị Samsung Android: Galaxy Store, CH Play.

• Thiết bị Android khác: Google Play Store (tuỳ cách đặt tên của nhà sản xuất thiết bị).

 

Bạn không thể cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable vào các thiết bị điện thoại không hỗ trợ đồng bộ với Galaxy Fitⓔ.

Đảm bảo rằng điện thoại của bạn tương thích với Galaxy Fitⓔ.

Trên Galaxy Fitⓔ

1 Kết nối Galaxy Fitⓔ đến sạc.

Trên thiết bị di động

2 Mở kết nối Bluetooth trên thiết bị di động.
3 Mở ứng dụng Galaxy Wearable. Nếu có yêu cầu, cập nhật ứng dụng Galaxy Wearable lên phiên bản mới nhất.
connectfite1
4 Chọn Bắt đầu hành trình.
5 Chọn thiết bị của bạn trên màn hình. Nếu không tìm thấy, chọn Không có thiết bị của tôi.
connectfite2
6 Chọn MỞ khi cửa sổ yêu cầu kích hoạt Bluetooth xuất hiện.
7 Chọn thiết bị Galaxy Fitⓔ.
connectfite3
8 Thao tác như hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối. Khi hoàn tất kết nối, một mặt đồng hồ sẽ xuất hiện trên màn hình thiết bị Galaxy Fitⓔ.

Cảm ơn phản hồi của bạn