Sản phẩm Note 8 có hỗ trợ IP68 ngay cả khi đã tháo S-Pen không?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Có. Khu vực chứa S-Pen được khóa kín và hỗ trợ IP68 cả khi không có S-Pen nằm bên trong. 

Vui lòng lưu ý: thiết bị Galaxy Note8 đã được thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát và đạt chuẩn kháng nước và bụi trong các tình huống cụ thể (đạt yêu cầu của tiêu chuẩn IP68 như mô tả bởi tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529 – Bằng chứng nhận Bảo vệ an toàn được cấp theo mã IP; điều kiện kiểm tra: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1.5 mét, 30 phút).

Mặc dù đã đạt quy chuẩn này, thiết bị vẫn có thể bị hư hỏng trong một số trường hợp nhất định. 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ