Định dạng thẻ nhớ Micro SD trên thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 26-12-2022

Thẻ Micro SD được định dạng trên máy tính có thể không tương thích với thiết bị di động. Để định dạng thẻ Micro SD của bạn trên thiết bị di động Galaxy, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý:

• Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy tạo bản sao lưu của tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong thẻ nhớ. Bảo hành của nhà sản xuất không bao gồm việc mất dữ liệu do thao tác của người dùng.

• Bài viết này tập trung vào các kiểu máy mới hơn như Galaxy Note9, S9/S9+, Note8 và S8/S8+

Định dạng thẻ Micro SD
1 Mở màn hình Ứng dụng, chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
2 Chọn Chăm sóc thiết bị.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
3 Chọn Lưu trữ.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
4 Chọn Nhiều hơn.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
5 Chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
6 Chọn Thẻ SD.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
7 Chọn Định dạng.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
Gỡ thẻ Micro SD ra khỏi thiết bị
1 Mở màn hình Ứng dụng, chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
2 Chọn Chăm sóc thiết bị.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
3 Chọn Lưu trữ.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
4 Chọn Nhiều hơn.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
5 Chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
6 Chọn biểu tượng mũi tên hướng lên để gỡ thẻ nhớ.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
7 Hoặc, chọn thẻ nhớ và chọn Tắt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
8 Gỡ khe và lấy thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.
Gắn thẻ Micro SD vào thiết bị
1 Mở màn hình Ứng dụng, chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
2 Chọn Chăm sóc thiết bị.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
3 Chọn Lưu trữ.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
4 Chọn Nhiều hơn.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
5 Chọn Cài đặt.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?
6 Chọn thẻ nhớ và chọn Bật.
How to format Micro SD Card in Samsung Mobile Device?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn