Hướng dẫn định dạng thẻ nhớ microSD

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Trong trường hợp bạn không thể truy xuất thông tin từ thẻ nhớ hoặc bạn muốn xoá hoàn toàn dữ liệu lưu trên thẻ nhớ (microSD), vui lòng thao tác theo hướng dẫn bên dưới.

Thao tác định dạng này (format) sẽ không thể thao tác lại. Vì vậy, bạn vui lòng lưu ý rằng mọi dữ liệu lưu trên thẻ nhớ sẽ bị xoá và không thể phục hồi.
Thao tác này không thể áp dụng cho thẻ nhớ đã được mã hoá.

Android 7 và Android 8
1 Cài đặt và chọn Bảo trì thiết bị.
formatsd1
2 Chọn Lưu trữ.
formatsd2
3 Chọn Thẻ SD.
formatsd3
4 Chọn biểu tượng 3 chấm. Chọn Cài đặt bộ nhớ.
formatsd4
5 Chọn Thẻ nhớ. Chọn Định dạng.
formatsd5

Cảm ơn phản hồi của bạn