Cách kết nối Galaxy Note 5 với TV bằng cáp HDMI

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Thiết bị có thể kết nối với HDTV hoặc màn hình bằng cách sử dụng Samsung HDTV Smart Adapter. Các bộ chuyển đổi cung cấp khả năng kết nối với một kết nối HDMI tiêu chuẩn; cáp HDMI không được kèm theo.

Thiết lập bộ chuyển đổi HDTV.

Quản lý nội dung số bảo mật phổ biến sẽ không thể được hiển thị bằng cách sử dụng các bộ chuyển đổi HDTV. Hãy đảm bảo các HDTV tương thích với video hoặc thiết bị lưu trữ đa phương tiện khác khi sử dụng bộ chuyển đổi HDTV. Hãy tham khảo sách hướng dẫn của TV cho các cài đặt HDMI đúng cách. HDTV sẽ không thể hiển thị hình ảnh nếu sử dụng bộ chuyển đổi HDTV với đế sạc để bàn.

Để kết nối adapter HDTV để thiết bị, hãy thao tác theo các bước sau:

HDTV_Adapter.jpg

Bước 1:   Kết nối một đầu của cáp HDMI phổ biến vào bộ chuyển đổi HDTV (1).

 

Bước 2:   Kết nối đầu kia vào cổng HDMI trên TV. Nếu TV có nhiều cổng HDMI, có thể sử dụng cổng HDMI bất kỳ. Đảm bảo TV thiết lập đúng lựa chọn đầu vào cổng HDMI. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của TV để có thêm thông tin.

Lưu ý: Cáp HDMI được bán riêng.

 

Bước 3:   Kết nối sạc với bộ chuyển đổi HDTV (2).

 

Bước 4:   Kết nối bộ sạc với nguồn điện được chấp thuận.

 

Bước 5:   Kết nối bộ chuyển đổi HDTV đến cổng giao tiếp ngoại vi của thiết bị (3). Thông thường đây là cổng kết nối sạc. Màn hình TV sẽ hiển thị nhân bản những gì màn hình thiết bị hiển thị.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn