Làm thế nào để xóa ứng dụng trên màn hình của Chế độ trẻ em trong Galaxy S5?

Ngày cập nhật gần nhất : 17-09-2020

Để xóa ứng dụng trên màn hình của “Chế độ trẻ em” vui lòng thao tác như sau:


Vào “Chế độ trẻ em”.

Chạm vào biểu tượng quản lý.

Làm thế nào để xóa ứng dụng trên màn hình của Chế độ trẻ em trong Galaxy S5?

Nhập mã PIN.

Chọn “Ứng dụng” và tiếp theo chạm vào biểu tượng thùng rác.

Làm thế nào để xóa ứng dụng trên màn hình của Chế độ trẻ em trong Galaxy S5?

Chạm ứng dụng muốn xóa. Dấu chọn màu xanh sẽ xuất hiện bên cạnh ứng dụng được chọn.

Làm thế nào để xóa ứng dụng trên màn hình của Chế độ trẻ em trong Galaxy S5?

Chạm vào biểu tượng thùng rác một lần nữa để xóa các ứng dụng.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page