Cách khởi động lại Galaxy A5 (2016) khi màn hình bị treo/khóa

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Trong trường hợp thiết bị dường như không phản hồi, hãy buộc nó khởi động. Việc này sẽ tắt thiết bị và bật nó trở lại mà không ảnh hưởng bất kỳ dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị.

***Không tìm cách tháo pin ra khỏi điện thoại. Làm như vậy có thể gây hỏng điện thoại và pin. Việc này có thể gây bỏng và chấn thương.

Buộc khởi động lại:

Đảm bảo điện thoại đã được sạc tối thiểu 5%. Nếu pin ít hơn 5%, thiết bị sẽ không thể bật sau khi khởi động lại. Nếu điện thoại đã bị cạn pin phải cần sạc ít nhất 15 phút bằng bộ sạc, sử dụng bộ sạc được kèm theo với điện thoại.

Để bắt buộc thiết bị khởi động lại, hãy nhấn và giữ đồng thời phím giảm âm lượng và phím nguồn/ khóa trên thiết bị trong khoảng 10–20 giây. Điều này sẽ mô phỏng việc thực hiện ngắt kết nối pin.

Cách để khởi động lại Galaxy A5 (2016) khi màn hình đang bị treo/ đứng hoặc đang bị khóa?

Cảm ơn phản hồi của bạn