Hướng dẫn định dạng thẻ nhớ microSD trên Galaxy Note8

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Thẻ nhớ (microSD) được định dạng (format) trên máy tính Windows có thể không tương thích hoàn toàn với thiết bị. Vì vậy, bạn vui lòng thao tác định dạng lại thẻ nhớ trên Galaxy Note8.

 

Tham khảo Hướng dẫn định dạng thẻ nhớ microSD.

Cảm ơn phản hồi của bạn