Làm thế nào để gỡ bỏ các ứng dụng đã tải về trên máy Galaxy J5?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Để gỡ bỏ hoặc xóa các ứng dụng, trò chơi đã tải về hãy thực hiện theo các bước sau đây:

1 Vào màn hình Ứng dụng từ màn hình Trang chủ.
2 Chạm vào Sửa.
3 Chạm vào của ứng dụng muốn xóa. Chọn Gỡ cài đặt để xác nhận xóa ứng dụng vừa chọn hoặc Hủy để hủy thao tác gỡ bỏ.
Làm thế nào để gỡ bỏ các ứng dụng đã tải về trên máy Galaxy J5?

Cảm ơn phản hồi của bạn