Làm thế nào để gỡ bỏ các ứng dụng đã tải về trên máy Galaxy J5?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Để gỡ bỏ hoặc xóa các ứng dụng, trò chơi đã tải về hãy thực hiện theo các bước sau đây:

1 Vào màn hình Ứng dụng từ màn hình Trang chủ.
2 Chạm vào Sửa.
3 Chạm vào của ứng dụng muốn xóa. Chọn Gỡ cài đặt để xác nhận xóa ứng dụng vừa chọn hoặc Hủy để hủy thao tác gỡ bỏ.
Làm thế nào để gỡ bỏ các ứng dụng đã tải về trên máy Galaxy J5?

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ