Ghép nối thiết bị Galaxy đến thiết bị Bluetooth

Ngày cập nhật gần nhất : 28-06-2022

Kết nối Bluetooth là quy trình một lần để thiết lập kết nối tin cậy giữa điện thoại của bạn và các thiết bị Bluetooth khác. Một khi đã ghép nối thành công, các thiết bị sẽ tự động kết nối với nhau khi ở khoảng cách phù hợp mà không phải nhập lại mật mã kết nối. 

Tiến hành kết nối Bluetooth trong Cài đặt thiết bị

Quan trọng: Trước khi mở tính năng Bluetooth trên điện thoại của bạn, chắc chắn rằng thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối đến đã được đặt vào chế độ kết nối. Một số thiết bị Bluetooth cần phải được đặt vào chế độ kết nối để thiết bị khác có thể nhìn thấy và tiến hành ghép đôi (xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth đó để có thêm thông tin).

1 Từ Màn hình chờ, vào màn hình Ứng dụng
2 Chọn Cài đặt
3 Chọn Kết nối
bt1
4 Chọn Bluetooth
bt2
5 Chạm vào công tắc để mở tính năng Bluetooth
bt3
6 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.
bt5

Quan trọng: Nếu thiết bị bạn muốn kết nối đến không có trong danh sách, chắc chắn rằng nó đã được đặt vào chế độ ghép nối. Bạn chỉ cần kích hoạt Bluetooth trên thiết bị Samsung của mình để bắt đầu kết nối nhưng có một số thiết bị Bluetooth cần phải có thêm một bước, ví dụ như đặt vào chế độ ghép nối, trước khi thiết lập được kết nối Bluetooth. Vui lòng xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth đó nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì liên quan.

7 Xác nhận mật mã bằng cách chọn OK.
bt6
8 Thiết bị mà bạn chọn để ghép nối sẽ xuất hiện dưới mục 'Thiết bị đã ghép đôi'
bt6
Tiến hành kết nối Bluetooth từ Bảng thông báo

Quan trọng: Trước khi mở tính năng Bluetooth trên điện thoại của bạn, chắc chắn rằng thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối đến đã được đặt vào chế độ kết nối. Một số thiết bị Bluetooth cần phải được đặt vào chế độ kết nối để thiết bị khác có thể nhìn thấy và tiến hành ghép đôi (xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth đó để có thêm thông tin).

1 Để mở bảng thông báo, vuốt từ cạnh trên màn hình xuống
bt6
2 Chạm vào biểu tượng Bluetooth để khởi động tính năng
bt7
3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.
bt1

Quan trọng: Nếu thiết bị bạn muốn kết nối đến không có trong danh sách, chắc chắn rằng nó đã được đặt vào chế độ ghép nối. Bạn chỉ cần kích hoạt Bluetooth trên thiết bị Samsung của mình để bắt đầu kết nối nhưng có một số thiết bị Bluetooth cần phải có thêm một bước, ví dụ như đặt vào chế độ ghép nối, trước khi thiết lập được kết nối Bluetooth. Vui lòng xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth đó nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì liên quan.

4 Xác nhận mật mã bằng cách chọn OK
bt2
5 Thiết bị bạn chọn để ghép nối đến sẽ xuất hiện dưới danh sách 'Thiết bị đã ghép đôi'. Chọn H.TẤT để đóng cửa sổ pop-up.
bt3
Cách kiểm tra khi Bluetooth tự động tắt/mở

Một số ứng dụng có thể điều khiển tính năng Bluetooth trên thiết bị. Bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra. 

1 Từ màn hình Cài đặt, chọn Kết nối, chọn Bluetooth.
bt6
2 Chạm vào biểu tượng Nhiều cài đặt hơn.
bt7
3 Chọn Nâng cao
bt1
4 Chọn Nhật ký điều khiển Bluetooth
bt2
5 Nếu Bluetooth tự động tắt/mở là do các ứng dụng trên Thiết bị điều khiển, bạn sẽ nhìn thấy danh sách ứng dụng đó ở màn hình này. Trường hợp ứng dụng lạ hay không cần thiết, bạn có thể tiến hành gỡ cài đặt và theo dõi thêm.
bt3

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn