Thêm thiết bị di động để sử dụng dữ liệu di động qua Wi-Fi (Điểm truy cập di động)

Ngày cập nhật gần nhất : 24-10-2022

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để phát mạng Wi-Fi dựa trên kết nối dữ liệu di động, để các thiết bị khác cùng sử dụng chung kết nối Internet.

Ngoài việc chia sẻ kết nối, bạn cũng có thể chặn tất cả các thiết bị không tin cậy đang kết nối hoặc không cho phép thiết bị khác kết nối vào điểm truy cập dù họ đã nhập đúng mật khẩu mạng Wi-Fi.

Chỉ cho phép các thiết bị được thêm vào danh sách được phép mới có thể kết nối đến mạng Wi-Fi của bạn.

  • Chỉ hỗ trợ trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android 8 và 9.
  • Android 10 không còn hỗ trợ quản lý thiết bị kết nối, chỉ có thể kiểm tra các thông tin của thiết bị kết nối như: Tên thiết bị, Địa chỉ MAC, Thời gian kết nối, Thời lượng kết nối.

Thêm thiết bị vào danh sách được phép kết nối

1 Truy cập Cài đặt > Kết nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động > Bật.
2 Trên các thiết bị muốn kết nối, hãy tìm kiếm tên mạng Wi-Fi mà bạn đã thiết lập trên thiết bị chủ và nhập mật khẩu để kết nối.
3 Trên thiết bị chủ, chọn tên thiết bị để đưa vào danh sách được phép truy cập bằng cách chọn vào biểu tượng dấu (+) bên cạnh tên thiết bị.
4 Trên thiết bị chủ, trong phần Điểm truy cập di động, chọn 3 chấm > Thiết bị được phép, chọn Chỉ các thiết bị được phép.

Kiểm tra thiết bị đã được thêm vào danh sách được phép

Truy cập vào Cài đặt > Kết nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động > 3 chấm > Thiết bị được phép.

Xóa thiết bị trong danh sách được phép

1 Trên thiết bị chủ, truy cập Cài đặt > Kết nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động > 3 chấm > Thiết bị được phép.
2 Nhấn và giữ vào tên thiết bị muốn xóa, chọn Xóa.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn