Cách thay đổi giao diện cuộc gọi trên Android 11

Ngày cập nhật gần nhất : 29-01-2021

Cuộc gọi là 1 ứng dụng thường xuyên truy cập nên Samsung đã hỗ trợ thêm công cụ thay đổi giao diện nền của cuộc gọi khi bạn cập nhật lên phiên bản phần mềm Android 11.

Hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới thay đổi nền tin nhắn:

Bước 1

Vào ứng dụng “ Điện thoại” -> Chọn “Ba chấm”

Bước 2

Chọn “Cài đặt” -> Chọn “ Nền cuộc gọi”

Bước 3

Để thay đổi kiểu bố cục chọn “ Bố cục” -> Có 2 kiểu bố cục để lựa chọn “Chính giữa” hoặc “ Cạnh trái”

Bước 4

Để thay đổi giao diện chọn “Nền” -> Chọn hình ảnh muốn chọn làm nền cho cuộc gọi

Bước 5

Chọn “Đặt làm nền cuộc gọi”. Hoàn tất.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn