Cách sử dụng Đề xuất chụp ảnh trên Galaxy S10

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Để có thể chụp ảnh với bố cục đẹp nhất, bạn vui lòng xem video hướng dẫn kích hoạt và hoạt động của tính năng "Đề xuất chụp" trên thiết bị Galaxy S10.

 

Tìm hiểu về các tính năng máy ảnh trên Galaxy S10

Xin lưu ý: Đề xuất chụp ảnh hiện có sẵn trên điện thoại Galaxy S10.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page