Làm thế nào để chuyển về chế độ màn hình ban đầu từ chế độ Âm Bản tối màu?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

 Hiện tượng trên là do bạn đã thao tác bật chức năng “Màu Âm Bản” trên máy. Bạn chỉ cần tắt chức năng này là được. Thao tác như sau:

+ Bạn vào “cài đặt” > chọn “Hỗ Trợ” > tắt “Màu Âm Bản” thì màn hình sẽ trở lại bình thường.

Làm thế nào để chuyển về chế độ màn hình ban đầu từ chế độ Âm Bản tối màu?

- Ảnh minh hoạ màn hình khi ở chế độ “Âm Bản”. 

Làm thế nào để chuyển về chế độ màn hình ban đầu từ chế độ Âm Bản tối màu?

- Ảnh minh hoạ màn hình khi đã tắt chế độ Âm Bản. 

Cảm ơn phản hồi của bạn