Sử dụng Bixby Voice trên Galaxy Note 8

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Lưu ý: Tính năng Bixby Voice hiện tại chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Hàn. Các ngôn ngữ khác nếu có hỗ trợ trong tương lai sẽ có thông báo chính thức từ Samsung. 

Cảm ơn phản hồi của bạn