Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung Account trên Galaxy J7 Prime

Ngày Cập nhật Gần nhất : 15-12-2017

Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung Account trên Galaxy J7 Prime

Bạn có thể sử dụng vân tay thay vì nhập mật mã của bạn, ví dụ, khi bạn mua nội dung từ Galaxy Apps.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa và bảo mật Vân tay.

2. Mở khóa màn hình bằng phương thức khóa màn hình đặt sẵn.

3. Chạm vào công tắc Xác thực Samsung account để bật.

4. Đăng nhập vào Samsung Account của bạn.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ