'Liên kết với Windows' là gì?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Windows thích điện thoại của bạn. Ứng dụng điện thoại của bạn đưa mọi thứ bạn có thể làm trên điện thoại thông minh lên PC.

 

Gửi tin nhắn văn bản, xem hình ảnh gần đây, phân loại thông báo hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động yêu thích nào của bạn- mà không bao giờ phải lấy điện thoại ra khỏi túi.

Hình ảnh một người đàn ông đang xem cùng một màn hình trên thiết bị Note10 và Windows đồng thời

Lưu ý: 'Liên kết với Windows' được tải sẵn trên Note10/Note10+. 

Tính năng chính

Yêu cầu

Chức năng

Ảnh

Kết nối mạng

• Xem tối đa 25 ảnh gần đây trong Thư viện trên PC
• Kéo và thả ảnh từ điện thoại vào PC 

Tin nhắn

Kết nối mạng

• Xem thông báo tin nhắn của điện thoại
• Nhận và trả lời tin nhắn điện thoại (bao gồm MMS) trên PC

Thông báo

Kết nối mạng

• Xem các thông báo ứng dụng điện thoại khác nhau trên PC

Màn hình điện thoại

Cùng mạng Wi-Fi

  • • Xem các ứng dụng và nội dung của điện thoại trên PC thông qua phản chiếu màn hình
  • • Chơi các trò chơi của điện thoại trên PC bằng bàn phím và chuột 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page