Màn hình yêu cầu cài đặt Mã QR trên S8/S8 plus và tôi không biết phải tiếp tục thế nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Màn hình cấp phép Mã QR có thể xuất hiện khi chạm vào màn hình nhiều lần (hơn 6 lần) ở màn hình chào mừng khi thiết lập lần đầu và đây là hoạt động bình thường của thiết bị dựa theo chính sách cho các thiết bị Google Android.

 

Lúc này, vui lòng chạm phím trở về hoặc khởi động lại thiết bị. Sau đó, bạn có thể tiến hành thiết lập ban đầu lại.

Màn hình yêu cầu cài đặt Mã QR trên S8/S8 plus và tôi không biết phải tiếp tục thế nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn