Cách khắc phục khi gõ từ trong tin nhắn hoặc văn bản, máy tự động hiển thị những từ khác

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Thao tác như theo đường dẫn sau:

1 Cài đặt -> Ngôn ngữ và bàn phím -> Chọn mặc định là bàn phím Samsung.
2 Kế bên chữ bàn phím Samsung sẽ có biểu tượng cài đăt, bạn chọn vào và tắt chức năng "Tiên đoán văn bản".
3 Kiểm tra lại.
Cách khắc phục khi gõ từ trong tin nhắn hoặc văn bản, máy tự động hiển thị những từ khác

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page