Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Tải xuống một ứng dụng 

 

Các ứng dụng có sẵn trên TV có thể khác với các ứng dụng trong Google Play Store hoặc iTunes. Điều này là do các ứng dụng TV được thiết kế đặc biệt cho Samsung Smart TV. Nếu không thể tìm thấy một ứng dụng đó là vì nó đã không được phát hành cho TV của chúng tôi bởi các nhà phát triển ứng dụng. Không thể tải toàn bộ nội dung các ứng dụng từ tập tin có sẵn (side-load) trên các TV.

· Nhấn phím Smart Hub trên điều khiển.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

· Chọn phần Được đề cao ở bên trái của Smart Hub.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

· Điều hướng đến Ứng dụng.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

· Chọn một thể loại hoặc chọn tìm kiếm ở góc trên bên phải.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

· Chọn ứng dụng muốn tải về. Điều hướng đến Tải xuống.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

· Sau khi đã tải về và cài đặt ứng dụng chọn Mở để khởi động các ứng dụng ngay lập tức, hoặc nhấn nút Return - Exit trên điều khiển để trở về danh sách ứng dụng và tải về thêm nhiều ứng dụng.

Làm thế nào để tải thêm ứng dụng cho TV UA65JS9000?

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page