Kako instalirati POWERbot

POWERbot robot usisivač dizajniran je s tanjim tijelom bez umanjenja njegovih snažnih performansi usisavanja. Štoviše, može učinkovito ukloniti prljavštinu i prašinu koja je skrivena duboko unutar vlakana tepiha. Instalirajte svoj POWERbot sa sljedećim uputama za ugodno vrijeme usisavanja.

Instaliranje priključne stanice

 • Instalirajte priključnu stanicu na mjesto bez prepreka ili opasnosti od pada, gdje su pod i zid ravni.
 • Provjerite je li priključna stanica uvijek priključena i uključena. (Uvijek uključite napajanje priključne stanice.)
 • Ako ne postoji napajanje priključne stanice, POWERbot je neće moći pronaći i neće se automatski puniti. 

(1) Priključna stanica: Spojite utičnicu za punjač baterije na priključnu stanicu.

(2) Punjač baterije: Spojite kabel za napajanje na punjač baterije (strana na kojoj je pričvršćena naljepnica mora biti okrenuta prema dolje).

(3) Kabel napajanja: Priključite kabel za napajanje u utičnicu.

Priključna stanica.

Napomena: 

 • Stvarni dizajn uređaja može se razlikovati ovisno o vrsti modela koji imate.
 • Ova je slika referenca na engleskom jeziku, ali je dostupna i na jeziku vaše zemlje. 
 • Ako je prekidač za slučaj nužde isključen, POWERbot se neće puniti čak ni ako je priključen na priključnu stanicu. 
 • Ako se POWERbot ostavi odvojen od priključne stanice, baterija će se s vremenom isprazniti. 
 • Ako je POWERbot u stanju mirovanja, napajanje se neće uključiti čak i ako se prekidač za slučaj nužde isključi i zatim ponovno uključi. Pritisnite i držite tipku [Start/Stop] na POWERbotu da isključite stanje mirovanja.
 • Kada se ne koristi dulje vrijeme zbog poslovnog puta ili odmora, isključite prekidač za nuždu na POWERbotu i odspojite punjač.
Uključite prekidač za slučaj nužde.

Napomena: 

 • Stvarni dizajn uređaja može se razlikovati ovisno o vrsti modela koji imate.
 • Ova je slika referenca na engleskom jeziku, ali je dostupna i na jeziku vaše zemlje. 

Punjenje

Ručno punjenje POWERbota

Korak 1. Uključite prekidač za slučaj nužde na dnu. (Morate uključiti prekidač za slučaj nužde kako biste uključili POWERbot.)

Korak 2. Ručno napunite POWERbot postavljanjem na priključnu stanicu.

Korak 3. Provjerite status punjenja.

Napomena: Indikator baterije treperi tijekom punjenja u intervalima od 1 sekunde i indikator će ostati u statusu UKLJUČENO kada je potpuno napunjen.

Pametno punjenje 

Ako se POWERbot isprazni u načinu automatskog čišćenja, automatski će se vratiti na priključnu stanicu radi punjenja i ponovno će započeti čišćenje kako bi dovršio područje čišćenja nakon dvije trećine punjenja baterije. (Maks. 2 puta).

 

Automatsko punjenje

Ako indikator baterije treperi pri intervalima od 0,4 sek., POWERbot će se automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja.

Indikator baterije treperi.

Punjenje

Možete naložiti POWERbotu da se napuni na priključnoj stanici dok je u načinu čišćenja. Pritisnite tipku na zaslonu.

 

Slaba baterija (Lo)

Ručno napunite POWERbot postavljanjem na priključnu stanicu.

Kod slabe baterije na zaslonu.

Upozorenja: Provjerite napajanje i status čišćenja jedinice za punjenje

Ako dođe do prekida napajanja ili je jedinica za punjenje isključena, POWERbot neće moći pronaći jedinicu za punjenje i neće se moći automatski napuniti. Uvijek uključite jedinicu za punjenje. Provjerite da na terminalu za punjenje nema stranih tvari. Obrišite terminale za punjenje POWERbota i jedinice punjača suhom krpom.

Napomena: Koristite napajanje od 100 V-220 V ~ ili više.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window