Provjerite SIM karticu kada telefonski pozivi i mobilni podaci nisu dostupni

Ako telefon ili tekstualne poruke iznenada prestanu raditi, a mobilni podaci nisu dostupni, to može biti zbog SIM kartice. Često, kada promijenite telefon, mogu nastati problemi zbog neispravno instalirane SIM kartice. U nastavku saznajte više o tome kako provjeriti SIM karticu.

Prije nego što isprobate preporuke u nastavku, provjerite jesu li softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja slijedite ove korake:

Korak 1. Idite na Postavke > Ažuriranje softvera.

Korak 2. Dodirnite Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Pratite uputstva na ekranu.

Provjera 1. SIM kartica nije istrošena

Kada prelazite na novi telefon, SIM karticu koja je korištena u prethodnom telefonu često ćete ponovo koristi u novom telefonu. Međutim, budući da je SIM kartica potrošni dio, može imati nedostatke ako se koristi duže vrijeme.

Prije svega, izvadite pretinac SIM kartice iz telefona i provjerite da li je metalni priključak SIM kartice istrošen ili korodiran. Ako je vaša SIM kartica oštećena, zamijenite je novom SIM karticom.

Provjera 2. SIM kartica je ispravno instalirana

Ako SIM kartica nije pravilno postavljena u pretinac i umetnuta u telefon, možda neće biti prepoznata. Ako SIM kartica nije prepoznata, uklonite pretinac i provjerite da li je kartica pravilno postavljena. Posebno je važno osigurati da su uglovi SIM kartice dobro poravnati.

Kada umećete ladicu SIM kartice, obratite pažnju na smjer postavljanja SIM kartice jer to može biti drukčije za svaki model. Na primjer, u slučaju serije S21, one su dizajnirane s metalnom utičnicom okrenutom prema gore, a serija S20 dizajnirana je tako da je metalna utičnica okrenuta prema dolje. U nastavku pogledajte primjere slika.

SIM kartica

 ① serije S21                                              ② serija S20    

Zabilješka: Smjer postavljanja SIM kartice može se razlikovati zavisno od uređaja i modela.

Provjera 3. SIM kartica je čvrsto pričvršćena u pretinac

Ako ste prethodno koristili mikro SIM karticu, a zatim je izrezali na veličinu nano SIM kartice da biste je koristili u novom telefonu, morate biti sigurni da su uglovi rezova dobro poravnati. Preporučuje se da kupite i koristite novu nano SIM karticu jer izrezana SIM kartica možda neće biti dobro prepoznata, pa može doći do grešaka u telefonskim pozivima, slanju i primanju poruka i mobilnim podacima.

  • Mikro SIM: SIM kartica srednje veličine, popularna u ranijim modelima.
  • Nano SIM: Najmanja veličina SIM kartice koju koristi većina novih telefona.
SIM kartica 2

      ① Mikro SIM                                     ② Nano SIM   

Kako koristiti aplikaciju Samsung Members

Ako imate poteškoća sa svojim Samsung mobilnim, tabletom ili nosivim uređajima, možete nam poslati pitanje putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izvještaja o grešci.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama