Kako koristiti drugi ekran na vašem tabletu

Mi u kompaniji Samsung znamo koliko je korisna mogućnost dijeljenja sadržaja sa ekrana vašeg tableta i na veći ekran. Ovdje ćemo vam pokazati kako to da uradite brzo i jednostavno.

Pogled na tablet povezan na laptop.

Kako biste konfigurisali svoj tablet za povezivanje sa različitim uređajima, obavite sljedeće korake.

1 Na tabletu dva put prevucite prstom prema dolje od vrha ekrana da biste otvorili ploču Brza podešavanja.
2 Na ploči Brza podešavanja, prevucite prstom udesno da vidite sljedeći meni.
3 Na drugom meniju dodirnite ikonu „Drugi ekran“.
Pogled na drugu ploču ploče Brza podešavanja dodirom na ikonu on the „Drugi ekran“.
4 Odaberite željeni način povezivanja: „Crtanje/igranje“ ili „Video“. Nakon što odaberete način povezivanja, ne napuštajte stranicu drugog ekrana.
5 Na računalu se prijavite i istovremeno pritisnite tipku Windows i K. Zatim morate napraviti odabir sa liste dostupnih uređaja. Vaš tablet će ostati vidljiv vašem računaru sve dok držite otvorenu stranicu drugog ekrana.
6 Ekran vašeg računara će se sada pojaviti na ekranu vašeg tableta. Na vrhu oba ekrana pojaviće se alatna traka. Odaberite ikonu sličice da biste zakačili ili otkačili ovu alatnu traku.
Ekran vašeg tableta, kada je povezan sa drugim uređajem. Alatna traka pojavljuje se na ovom ekranu pritiskom na ikonu sličice.
7 Kada završite, odaberite „Odspoji“ da biste prekinuli vezu.

Imajte na umu: Funkcija drugog ekrana je dostupna samo na Galaxy Tab S8 i S7 serijama koje imaju One UI 3.1 i novije verzije. Takođe izaberite računare sa bežičnim ekranom koji imaju Windows 10 v2004 ili noviju verziju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window