Kako reprodukovati zvuk na oba zvučnika i riješiti probleme sa isključivanjem zvuka

Kada koristite svoj Galaxy uređaj, možete se susresti sa nekim problemima sa zvukom, na primjer: čujete zvuk samo iz jednog zvučnika ili primijetite da su alarmi, jačina zvuka medija ili melodije zvona isključeni. Sve ove probleme sa zvukom možete riješiti slijedeći korake u nastavku.

Ikona isključenog zvučnika na Samsung Galaxy uređaju.

Kada reprodukujete muziku ili video zapis, zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika

Zvuk se djelimično čuje, ali se ne čuje tokom poziva, kada je lijeva/desna ravnoteža zvuka na funkciji „Alati za osobe s ošteć. sluha“ omogućena. Ako je kontrolna traka za podešavanje lijeve/desne ravnoteže zvuka trenutno postavljena na krajnje lijevo ili desno, zvuk medija će se pojaviti samo iz jednog zvučnika.

Podesite kontrolnu traku za ispravan zvuk putem sljedećih koraka:

Korak 1. Otvorite podešavanja uređaja i kliknite na „Pristupačnost“. Korak 1. Otvorite podešavanja uređaja i kliknite na „Pristupačnost“.

Korak 1. Otvorite podešavanja uređaja i kliknite na „Pristupačnost“.

Korak 2. Odaberite „Alati za osobe s ošteć. sluha“. Korak 2. Odaberite „Alati za osobe s ošteć. sluha“.

Korak 2. Odaberite „Alati za osobe s ošteć. sluha“.

Korak 3. Podesite traku „Balans zvuka lijevo/desno“ u dvije opcije: „Audiouređaj je povezan“ i „Zvučnici telefona“. Korak 3. Podesite traku „Balans zvuka lijevo/desno“ u dvije opcije: „Audiouređaj je povezan“ i „Zvučnici telefona“.

Korak 3. Podesite „Balans zvuka lijevo/desno“.

Svi zvukovi, uključujući alarm, jačinu zvuka medija i melodiju zvona iz zvučnika su isključeni

Pametni telefoni, satovi i Galaxy nosive aplikacije na mobilnim uređajima imaju opciju isključivanja zvuka, stoga provjerite da li je taster „Isključi sve zvukove“ isključen: 

1 Idite na podešavanja uređaja i dodirnite „Pristupačnost“.
2 Kliknite na „Alati za osobe s ošteć. sluha“.
3 Isključite taster „Isključi sve zvukove“.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window