Kako koristiti funkciju snimanja uz pomijeranje na Galaxy pametnom telefonu?

Snimanje uz pomijeranje je funkcija Galaxy telefona koja vam omogućava da snimite ekrane sadržaja kao što su dugački članci ili web lokacije i da ih sačuvate kao jednu sliku. Naučite kako koristiti funkciju snimanja uz pomijeranje u nastavku. 

Prikaz istaknute opcije Snimanje uz pomijeranje.

Kako aktivirati traku sa alatkama za snimanje ekrana?

Da koristite Snimanje ekrana, morate da aktivirate traku sa alatkama za snimanje ekrana prateći ove korake: 

Prikaz ladice sa aplikacijama Galaxy telefona sa istaknutim dugmetom "Postavke". Prikaz ladice sa aplikacijama Galaxy telefona sa istaknutim dugmetom "Postavke".

Korak 1. Otvorite ladicu sa aplikacijama i dodirnite dugme "Podešavanja".

Prikaz menija "Postavke" sa istaknutom opcijom "Napredne funkcije". Prikaz menija "Postavke" sa istaknutom opcijom "Napredne funkcije".

Korak 2. Pomjerajte prema dolje do "Napredne funkcije".

Prikaz ekrana "Napredne funkcije" sa istaknutom opcijom "Snimci ekrana i snimač ekrana". Prikaz ekrana "Napredne funkcije" sa istaknutom opcijom "Snimci ekrana i snimač ekrana".

Korak 3. Dodirnite "Snimci ekrana i snimač ekrana".

Prikaz ekrana "Snimci ekrana i snimač ekrana" sa uključenim i istaknutim dugmetom za uključivanje/isključivanje "Show toolbar after capturing". Prikaz ekrana "Snimci ekrana i snimač ekrana" sa uključenim i istaknutim dugmetom za uključivanje/isključivanje "Show toolbar after capturing".

Korak 4. Na kartici opcija "Show toolbar after capturing" dodirnite dugme za uključivanje/isključivanje da prebacite između "Uključeno" i "Isključeno".

Imajte u vidu: Ako vaš uređaj nema funkciju snimanja, izaberite "Snimak ekrana".

Opcija snimanja uz pomijeranje se prikazuje na ekranu odmah nakon snimanja ekrana članka ili web lokacije. Da napravite dugačak snimak ekrana pomoću funkcije snimanja uz pomijeranje, slijedite ove korake:

Animacija snimanja ekrana web lokacije. Animacija snimanja ekrana web lokacije.

Korak 1. Pronađite web lokaciju koja omogućava pomijeranje, a zatim pritisnite dugme za napajanje i dugme za smanjivanje jačine zvuka da napravite snimak ekrana.

Prikaz isaknute opcije "Snimanje uz pomijeranje". Prikaz isaknute opcije "Snimanje uz pomijeranje".

Korak 2. Dodirnite ikonu Snimanje uz pomijeranje.

Prikaz primjera snimka ekrana na donjoj lijevoj strani ekrana iznad trake sa alatkama za snimanje uz pomijeranje. Prikaz primjera snimka ekrana na donjoj lijevoj strani ekrana iznad trake sa alatkama za snimanje uz pomijeranje.

Korak 3. Ekran će se automatski pomjeriti prema dolje da snimi sadržaj sljedećeg ekrana.

Prikaz pregleda snimka ekrana Galaxy telefona sa trakom sa alatkama snimanja sa pomijeranjem na dnu i ikonom Snimanje sa pomijeranjem s istaknutim simbolom za dugo pritiskanje. Prikaz pregleda snimka ekrana Galaxy telefona sa trakom sa alatkama snimanja sa pomijeranjem na dnu i ikonom Snimanje sa pomijeranjem s istaknutim simbolom za dugo pritiskanje.

Korak 4. Da biste snimili dno ekrana, dugo pritisnite ikonu Snimanje uz pomijeranje.

Prikaz pregleda snimka ekrana Galaxy telefona sa trakom sa alatkama za snimanje sa pomijeranjem i dodirom izvan nje. Prikaz pregleda snimka ekrana Galaxy telefona sa trakom sa alatkama za snimanje sa pomijeranjem i dodirom izvan nje.

Korak 5. Da završite snimanje ekrana, pritisnite bilo koji dio ekrana izvan trake sa alatkama.

Imajte u vidu: Odnos širine pomijeranja se automatski postavlja, ali odnos širine kretanja zavisi od stranice koju snimate (ugrađeni plejer, velika slika, itd.). Također, snimci ekrana se automatski smanjuju prije čuvanja datoteke.

Prikaz završenog snimka ekrana članka od vrha do dna.

Kada se završi, cijeli snimak ekrana će automatski biti sačuvan u vašoj galeriji. 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window