Kako koristiti stikere AR emotikona

AR (augmentovana realnost) emotikon je funkcija koja kreira animiranu verziju sebe koja se zatim može koristiti za snimanje vaših pokreta i izraza lica. Možete dodati izraze lica, radnje, prilagođeni tekst, ukrase i pozadine za kreiranje sopstvenih stikera.

Stiker AR emotikona čovjeka koji pleše.

Imajte na umu: AR emotikoni dostupni su samo na određenim uređajima i neki pokreti ili izrazi možda neće biti prepoznati. Ikone i ekrani se mogu neznatno razlikovati od ilustracija u nastavku u zavisnosti od vašeg uređaja, operativnog sistema i teme.

Korak 1. Samsung fascikla je označena u glavnom meniju pametnog telefona. Korak 1. Samsung fascikla je označena u glavnom meniju pametnog telefona.

Korak 1. Otvorite svoju "Samsung" fasciklu.

Korak 2. Logo AR zone. Korak 2. Logo AR zone.

Korak 2. Dodirnite „AR zona“.

Korak 3. Opcija Stikeri AR emotikona je označena. Korak 3. Opcija Stikeri AR emotikona je označena.

Korak 3. Dodirnite „Nalj. em. pr. st.“.

Aplikaciju takođe možete pronaći tako što ćete ukucati „AR zona“ u traku za pretragu i tako što ćete dodirnuti „Podešavanja“ > „Aplikacije“ > „Stikeri AR emotikona“.

Imajte na umu: AR emotikon, Uređivač AR emotikona, Stikeri AR emotikona su dostupni ako vaš pametni telefon podržava aplikaciju AR zona.

Korak 1. Opcija Stikeri AR emotikona je označena. Korak 1. Opcija Stikeri AR emotikona je označena.

Korak 1. Dodirnite „Nalj. em. pr. st.“.

Korak 2. Označen je meni za kreiranje sa strelicom za nastavak i opcijama za kreiranje pomoću kamere ili sa slike. Korak 2. Označen je meni za kreiranje sa strelicom za nastavak i opcijama za kreiranje pomoću kamere ili sa slike.

Korak 2. Možete nastaviti sa emotikonom prikazanim na ekranu tako što ćete dodirnuti strelicu ili možete dodirnuti opciju „Kreir. putem kamere“ ili „Kreir. iz slike“.

Korak 3. Pojavljuje se meni za prilagođavanje vašeg stikera AR emotikona. Korak 3. Pojavljuje se meni za prilagođavanje vašeg stikera AR emotikona.

Korak 3. Uredite svoj stiker AR emotikona.

Korak 4. Označeno je dugme „Gotovo“. Korak 4. Označeno je dugme „Gotovo“.

Korak 4. Dodirnite „Završeno“ kako biste spremili izmjene.

Možete preuzeti nekoliko paketa naljepnica iz odjeljka Preuzmi stikere kako biste dodali nekoliko dostupnih stikera. 

Korak 1. Opcija Napravi prilagođene stikere je označena. Korak 1. Opcija Napravi prilagođene stikere je označena.

Korak 1. Dodirnite „Kreir. prilag nalj.“.

Korak 2. Meni preuzimanja stikera sa dugmetom za preuzimanje je označen. Korak 2. Meni preuzimanja stikera sa dugmetom za preuzimanje je označen.

Korak 2. Odaberite paket stikera koje želite preuzeti.

Korak 3. Pojavljuje se meni za preuzimanje stikera sa trakom preuzimanja u toku. Korak 3. Pojavljuje se meni za preuzimanje stikera sa trakom preuzimanja u toku.

Korak 3. Sačekajte dok se traka za preuzimanje ne završi.

Korak 4. Otvara se galerija sa novim stikerima AR emotikona. Korak 4. Otvara se galerija sa novim stikerima AR emotikona.

Korak 4. Novi stikeri bit će dostupni na vašem pametnom telefonu.

Nakon što kreirate svoje stikere AR emotikona, možete ih spremiti u svoju galeriju kako biste ih lako dijelili.

Korak 1. Stikeri AR emotikona se prikazuju na ekranu. Korak 1. Stikeri AR emotikona se prikazuju na ekranu.

Korak 1. Odaberite stiker AR emotikona.

Korak 2. Dugme „Dodaj u galeriju“ je označeno. Korak 2. Dugme „Dodaj u galeriju“ je označeno.

Korak 2. Dodirnite „Dodaj u galeriju“.

Korak 3. Formati vaših stikera AR emotikona za spremanje su označeni. Korak 3. Formati vaših stikera AR emotikona za spremanje su označeni.

Korak 3. Odaberite format stikera AR emotikona za spremanje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window