Kako sakriti traku za navigaciju na uređajima Galaxy?

Uređaji Galaxy pružaju vam mogućnost da ih konfigurišete po želji. Tako svoj uređaj možete prilagoditi za lakšu, dinamičniju i intuitivniju upotrebu u zavisnosti od vaših potreba. Zbog toga vam uređaji Galaxy omogućavaju da konfigurišete traku za navigaciju.

Prikaz glavnog ekrana uređaja Galaxy sa označenom podrazumijevanom trakom za navigaciju.

Sakrivanje trake za navigaciju omogućava vam prikaz datoteka i korištenje aplikacija na širem ekranu. Ako želite da sakrijete traku za navigaciju, pratite ove korake:

1 Otvorite "Podešavanja" i dodirnite "Ekran".
2 Pomjerajte naniže do opcije "Traka za navigaciju" i dodirnite je.
3 Ovdje možete birati između opcija "Dugmad" i "Pokreti prevlačenja". Podrazumijevana opcija je "Dugmad". Ako želite sakriti traku za navigaciju, odaberite opciju "Pokreti prevlačenja".
4 Kod ove opcije možete odabrati "Prevuci sa dna" ili "Prevuci bočno i sa dna". Da biste izvršili ovaj izbor, dodirnite dugme "Više opcija" ispod opcije "Pokreti prevlačenja".
5 Kad odaberete "Prevuci bočno i sa dna", možete konfigurisati "Osjetljivost pokreta".

Imajte u vidu: Ako koristite omot, možda će biti teško izvršavati pokrete na ivici ekrana. U tom slučaju se preporučuje odabir veće osjetljivosti. Ako pokrete ponekad napravite nenamjerno, pokušajte sa manjom osjetljivošću.

Ako odaberete opciju "Pokreti prevlačenja", traka za navigaciju će biti sakrivena, a pojaviće se prijedlozi za pokrete. Ako želite sakriti prijedloge u dnu ekrana kad odaberete opciju "Pokreti prevlačenja" dodirnite prekidače za prijedloge pokreta kojima ćete ih isključiti.

Traka za navigaciju sadrži dugmad koja vam omogućavaju pomjeranje kroz ekrane i aplikacije što je brže moguće.

Kad uključite ekran, na traci za navigaciju u dnu ekrana će se pojaviti "meka dugmad". 

Imajte u vidu: Funkcije dugmadi mogu se promijeniti u zavisnosti od aplikacije koja se koristi ili okruženja u kome se koriste.

Ne. Dugmad su podrazumijevano konfigurisana i ne mogu se mijenjati. Opcije su:

  • dugme za nedavne aplikacije,
  • dugme za početni ekran,
  • dugme za pomjeranje unazad

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window