Što učiniti kada je zvuk loš na Bluetooth slušalicama koje su povezane sa satom Samsung Galaxy Watch Active2

Kvaliteta zvuka može biti loša zbog određenih postavki, smetnji za Bluetooth vezu pa čak i zbog načina na koji upotrebljavate slušalice. Prije nego se obratite Samsung podršci za proizvod Galaxy Watch Active2 razmotrite sljedeće prijedloge za rješavanje tog problema.
 

Prije nego isprobate sljedeće preporuke kako biste riješili ovaj problem, svakako provjerite jesu li softver vašeg sata i potrebne aplikacije ažurirani. Više informacija o tome Kako ažurirati softver i aplikacije na satu Samsung Galaxy Watch Active2 pronađite u Samsung podršci. 

Prilagodba postavki zvuka ili glasnoće na satu

Prvo provjerite postavke zvuka. 
 

Korak 1. Pritisnite tipku za Uključivanje na početnom zaslonu sata. 

Korak 2. Pronađite i dodirnite Postavke > Zvukovi i vibracije > Glasnoća

Korak 3. Pronađite i dodirnite Mediji i zatim dodirnite + za povećanje glasnoće. 
 

Ako vaš sat ima samo mogućnost vibracije, glasnoću možete povećati u aplikaciji koju koristite za slanje zvuka na slušalice.

Napomena: ako tijekom razgovora čujete jeku, prilagodite glasnoću ili se pomaknite na drugo mjesto.

Ponovno pokretanje sata i slušalica može riješiti problem loše kvalitete zvuka.
 

  • Ako je vaš sat povezan s telefonom, ponovno pokrenite telefon.
  • Kada su uređaji ponovno pokrenuti provjerite treba li ih dodatno napuniti.

Napomena: ako razina napunjenosti nije kritično niska, zvuk može biti isprekidan ili se mogu javiti neobični zvukovi. 

Za bolju kvalitetu zvuka pokušajte približiti uređaje jedan drugom.
 

  • Sat i slušalice moraju biti u dometu Bluetooth veze (10 m). 
    Domet se može razlikovati ovisno o okruženju u kojem se uređaji koriste i ovisno o tome ima li ikakvih prepreka između uređaja, npr. metala, zidova ili električne opreme.
  • Provjerite da istovremeno nisu povezani nikakvi drugi Bluetooth uređaji.

Ostali savjeti za poboljšanje kvalitete zvuka:

  • Usluga bežične mreže može biti isključena zbog problema s mrežom kod pružatelja usluge. Pazite da uređaji ne budu u blizini elektromagnetskih valova.
  • Imajte na umu da se domet može razlikovati ovisno o okruženju u kojem se uređaji koriste.

Za provjeru funkcionalnosti slušalica možete pokušati upariti neke druge slušalice. 
 

Korak 1. Pritisnite tipku za Uključivanje.

Korak 2. Pronađite i dodirnite Postavke > Veze > Bluetooth.

Korak 3. Dodirnite Bluetooth zvuk.

Korak 4. Dodirnite ikonu Postavke pored povezanih slušalica.

Korak 5. Dodirnite Poništi uparivanje kako biste prekinuli vezu sa slušalicama.

Korak 6. Dodirnite Skeniraj, a zatim dodirnite druge slušalice koje želite upariti.
 

  • Ako druge slušalice ispravno funkcioniraju, a s prvim je slušalicama kvaliteta zvuka i dalje loša, obratite se proizvođaču slušalica za daljnje savjete. 
  • Ako se isti problemi pojavljuju i s drugim slušalicama, ponovno postavite sat.

Ako ste isprobali sve prethodno navedene savjete a problem je i dalje prisutan, možete pokušati ponovno postaviti sat kako biste poboljšali kvalitetu zvuka. 


Korak 1
. Idite na Postavke > Općenito > Ponovno postavljanje.

Korak 2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje podataka na dnu zaslona kako ne bi došlo do gubitka podataka.

Korak 3. Dodirnite Ponovno postavljanje.
 

Kada je ponovno postavljanje završeno, prilagodite postavke sata i ponovno ga povežite s originalnim slušalicama. Više informacija o tome Kako upariti Bluetooth slušalice i sat Samsung Galaxy Watch Active2 pronađite u Samsung podršci.  

Napomena: prije vraćanja na tvorničke postavke ne zaboravite sigurnosno kopirati sve važne podatke pohranjene u satu Galaxy Watch Active2.

Napomena: snimke zaslona uređaja i izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja i verziji softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama