Co dělat, když má klimatizační jednotka dostatečně nechladí?

Klimatizační jednotka Samsung je navržena s cílem zajištění mimořádné účinnosti. Režim rychlého chlazení umožňuje pohotovou změnu teploty vzduchu za účelem rychlého snížení teploty v místnosti na požadované nastavení. Pokud zjistíte, že teplota vzduchu z vaší klimatizační jednotky není správná, přestože jste provedli příslušná nastavení, doporučujeme vám zkontrolovat následující podmínky prostředí.

Úprava nastavení teploty

 • Pokud máte pocit, že vzduch z klimatizace není dostatečně chladný, zkontrolujte, zda je nastavena správná nízká teplota.
 • Stisknutím tlačítka teploty + nebo - změňte nastavení teploty klimatizace.
 • Všechny dveře a okna v místnosti by měly být zavřené, aby byla zajištěna dobrá tepelná izolace. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu chlazení.

Odstranění překážek kolem klimatizace

Pokud se před vnitřní nebo venkovní jednotkou nacházejí překážky, může dojít k nefunkčnosti klimatizace. (Výrobek není schopen nasávat dostatečné množství vzduchu.)

kontrola překážek kolem klimatizace

Zohlednění kapacity klimatizace vzhledem k velikosti prostoru

Jestliže je velikost místnosti větší, než na jakou je určena kapacita klimatizace, bude snížení teploty v místnosti trvat delší dobu. Proto doporučujeme používat klimatizaci, jež je vhodná pro velikost vašeho prostoru. Pokud používáte klimatizaci, která má ve srovnání s plochou domu nedostatečnou kapacitu, nemusí být možné vzduch v domě ochladit a výsledkem bude vysoký účet za elektřinu.

Kontrola vzduchového filtru

Pokud vnitřní vzduchový filtr obsahuje příliš mnoho prachu, nebude moci klimatizace nasávat dostatečné množství vzduchu. To může být příčinou problému s teplotou. Doporučujeme čistit filtr každé 2 týdny, nebo pokud se na displeji vnitřní jednotky zobrazí kód CF. (Kód CF znamená připomenutí čištění filtru.)
Níže prosím zkontrolujte svůj model klimatizace a postupujte podle pokynů k čištění vzduchového filtru. Tímto způsobem zajistíte chladný a svěží vzduch. 

Poznámka: 

 • Podrobné informace o způsobu vyjmutí a vložení filtru naleznete v uživatelské příručce. (U jednotlivých modelů se může tento způsob lišit.)
 • Intervaly čištění se mohou lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí. 
Čištění filtrů u nástěnných klimatizací

Krok 1. Vysuňte filtr z jednotky.

vysunutí filtru z jednotky

Krok 2. Pomocí měkkého kartáče nebo vysavače odstraňte prach nebo nečistoty z filtru.

odstranění prachu z filtru pomocí kartáče

Krok 3. Pokud je na filtru usazeno velké množství prachu, namočte filtr asi na 30 minut do mýdlové vody a potom jej opláchněte.

čištění filtru vodou

Krok 4. Po opláchnutí filtru jej nechejte uschnout na dobře větraném místě.

sušení filtru

Krok 5. Znovu nasaďte filtr.

opětovné nasazení filtru

Poznámka: 

 • Vzduchový filtr nečistěte tvrdým kartáčem nebo jiným drsným čisticím nástrojem. 
 • Pokud není vzduchový filtr zcela suchý nebo jej sušíte v uzavřeném (či vlhkém) prostoru, může dojít k výskytu nepříjemného zápachu.
 • Během sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu světlu.
Čištění filtrů u mobilních klimatizací

Pokud používáte mobilní klimatizaci s invertorem, proveďte níže uvedené kroky. Model mobilní klimatizace s invertorem má dva typy filtrů.

 • Full HD filtr: Filtruje velké prachové částice z přiváděného vzduchu.
 • Zero filtr: Zachytává malé prachové částice ve vzduchu. Je omyvatelný a lze jej používat dlouhodobě.

Čištění Full HD filtru

Krok 1. Vytáhněte Full HD filtr ve směru šipek uvedených na obrázku níže.

vytažení HD filtru

Krok 2. Odstraňte prach pomocí vysavače nebo pod tekoucí vodou. 

odstranění prachu

Krok 3. Nechejte filtr zcela uschnout ve stínu.

sušení HD filtru

Krok 4. Zatlačte Full HD filtr ve směru šipky až na doraz tak, aby byl řádně upevněn.

vložení Full HD filtru do jednotky

Poznámka:

 • Čistěte Full HD filtr každé 2 týdny.
 • Interval čištění se může lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

Čištění Zero filtru

Dejte pozor na ostrý zadní povrch Zero filtru. Mohli byste si poranit ruce.

Krok 1. Vyjměte spodní Full HD filtr. Uchopte rukojeť na Zero filtru a vyjměte jej vytažením ve směru šipky uvedené na obrázku.

vyjmutí spodního full hd filtru a vytažení zero filtru

Krok 2. Namočte filtr do vody a několikrát s ním zatřepejte nahoru a dolů.

namočení filtru

Krok 3. Nechejte filtr uschnout na větraném místě.

sušení filtru

Krok 4. Zatlačte Zero filtr ve směru šipky a ujistěte se, že je upevněn ve správné poloze. Vložte spodní Full HD filtr zpět.

zatlačení zero filtru a vložení spodního full hd filtru zpět

Poznámka:

 • Čistěte Zero filtr každé 3 měsíce. (Stanoveno na základě každodenního používání po dobu 8 hodin.)
 • Intervaly čištění se mohou lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.
Čištění filtrů u stropních klimatizací

Tipy pro vyjmutí vzduchového filtru u stropní klimatizace

 • Držte mřížku jednou rukou, aby nedošlo k jejímu pádu.
 • Při úplné demontáži mřížky uvolněte bezpečnostní háčky na obou stranách mřížky. 
stisknutí tlačítka za účelem otevření mřížky
uvolnění bezpečnostních háčků na obou stranách mřížky
kompletní sejmutí mřížky za účelem čištění filtru

Poznámka:

 • Skutečný vzhled klimatizace se může lišit v závislosti na typu modelu vašeho spotřebiče (nebo vašem regionu).
 • Pečlivě si přečtěte varování a důležité bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce.

Čištění vzduchového filtru

Krok 1. Vytáhněte vzduchový filtr směrem vpravo.
Krok 2. Odstraňte veškerý prach ze vzduchového filtru pomocí vysavače nebo kartáče.
Krok 3. Očistěte filtr pomocí vysavače nebo měkkého kartáče. V případě velkého množství prachu opláchněte filtr pod tekoucí vodou a nechejte jej uschnout na větraném místě.
Krok 4. Nechejte očištěný filtr uschnout na větraném místě.
Krok 5. Vložte filtr zpět. (Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.) Potom resetujte vzduchový filtr.

Jak resetovat filtr

 • V případě vnitřní jednotky s kabelovým dálkovým ovladačem stiskněte tlačítko Filter Reset (Resetování filtru).
 • V případě vnitřní jednotky s bezdrátovým dálkovým ovladačem stiskněte tlačítko Options (Možnosti) nebo Filter Reset (Resetování filtru) a potom stiskněte tlačítko SET (Nastavení).

Děkujeme vám za vaši reakci