Odstraňování zpráv o chybě USB při aktualizaci modelů televizorů Kant-SU2 a Kant-S2

Při aktualizaci modelů televizoru roku 2020 (Kant-SU2 a Kant S2) pomocí paměťového zařízení USB se může na obrazovce zobrazit chyba. Problém můžete vyřešit pomocí následujícího průvodce upgradem firmwaru Samsung TV.

Když se na televizoru zobrazuje pouze zpráva o chybě USB


Pokud televizor nefunguje a během aktualizace firmwaru modelů Kant-SU2 nebo Kant-S2 se na obrazovce zobrazuje pouze to, co vidíte na obrázku, je třeba zjistit příčinu problému.

Zpráva o chybě USB

Jedná se o chybu softwaru, poslední aktualizace bude dokončena po dvojím restartu zařízení. Pokud před dokončením druhého restartu vytáhnete zařízení USB nebo vypnete napájení, na obrazovce se objeví ikona chyby USB.
 

  • Nevytahujte paměťové zařízení USB.
  • Neodpojujte napájecí kabel.
  • Nevypínejte televizor.
Příčiny zprávy o chybě USB

Poznámka: Vytažení paměťového zařízení USB nebo odpojení napájecího kabelu může způsobit chybu firmwaru nebo selhání základní desky. Na tyto problémy se záruka Samsung nevztahuje.

Řešení: Znovu připojte stejné zařízení USB


Pokud vytáhnete zařízení USB a objeví se ikona chyby, můžete chybu opravit opětovným zasunutím zařízení USB s nejnovějším verzi souboru firmwaru. Poté bude aktualizace dokončena a chyba se automaticky vyřeší.

Poznámka: Nejnovější firmware si můžete stáhnout na webu Samsung.com.

Postup aktualizace firmwaru

  • Manuální aktualizace firmwaru (USB / OTN)

Zapnutí televizoru -> Aktualizace firmwaru přes (USB / OTN) -> Restart -> Zobrazení loga -> Černá obrazovka (max. 10 sekund) -> Panel průběhu (30–60 sekund) -> Restart -> Zobrazení loga -> Zapnutí televizoru (dokončeno)

  • Automatická aktualizace firmwaru
     
Zapnutí televizoru -> Restart -> Zobrazení loga -> Zapnutí televizoru (dokončeno)
Zjištění názvu firmwaru televizoru

Přejděte do nabídky About TV (O televizoru). Zobrazí se název softwaru vašeho televizoru.
 

  • T-KTS2 značí platformu KANT-S2.
  • T-KTSU2 značí platformu KANT-SU2.

Děkujeme vám za vaši reakci