Πώς να απενεργοποιήσω τη λειτουργία demo mode στο ψυγείο μου;

To Demo mode (λειτουργία επίδειξης- αναφέρεται επίσης ως Exhibition mode, Cooling Off mode ή Shop mode) συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ένα ψυγείο βρίσκεται ως έκθεμα σε ένα κατάστημα. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να εξερευνήσουν ελεύθερα το εσωτερικό και το εξωτερικό του προϊόντος. Στη λειτουργία demo mode το ψυγείο ανάβει και φαίνεται να λειτουργεί. Ωστόσο, η λειτουργία ψύξης είναι απενεργοποιημένη και ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιείται και δεν λειτουργεί.

Εάν δεν υπάρχει ψύξη στο ψυγείο ή μπορείτε να δείτε την ένδειξη "O FF" ή "OF OF" στην οθόνη, ελέγξτε αν το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία "Demo mode". Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης, ακολουθήστε τις οδηγίες στον ακόλουθο οδηγό.

όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Ψυγεία γενικά ( εκτός από Family Hub)

Bήμα 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε το ‘’μπιπ’’.

Πατήστε 2 πλήκτρα.

Σημείωση: Πλήκτρα 1 και 2 – Το πλήκτρο στη θέση που σημειώνεται με τον αριθμό 1 και 2 στην παραπάνω εικόνα.

Βήμα 2. Εάν το Demo mode δεν είναι απενεργοποιημένο μετά την παραπάνω ενέργεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο 1, το Πλήκτρο 2 και το Πλήκτρο 4 ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε τον ήχο ‘’μπιπ’’.

Πατήστε 3 πλήκτρα.

Βήμα 3. Ελέγξτε την τρέχουσα θερμοκρασία στην οθόνη ελέγχου όταν το Display Mode είναι απενεργοποιημένο.

Σημείωση: Οι πληροφορίες στην οθόνη ελέγχου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα τη χώρα ή/και το μοντέλο του ψυγείου, αλλά η θέση του πλήκτρου που πρέπει να πατηθεί είναι η ίδια.

Family Hub

Βήμα 1. Πατήστε Εφαρμογές, ανοίξτε την εφαρμογή Fridge Manager και πατήστε Ρυθμίσεις Ψυγείου.

Εφαρμογή Fridge Manager.

Βήμα 2. Πατήστε Απενεργοποίηση Cooling off και μετά πατήστε Συνέχεια.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Cooling off.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας