Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τη γραμμή παροχής νερού στο ψυγείο;

Για να εγκαταστήσετε τη γραμμή παροχής νερού, ακολουθήστε προσεκτικά τις  παρακάτω οδηγίες. 

Σημείωση: Το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες χρήσης για κάθε μοντέλο και θα πρέπει να τις τηρείτε πιστά. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες ότι η Samsung δεν αναλαμβάνει κάποια ευθύνη για βλάβη που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση των συσκευών και πως κάθε κλήση τέτοιου είδους υπαιτιότητας θα είναι πλήρως απαιτητή.

Σύνδεση στη γραμμή παροχής νερού

Βήμα 1. Αρχικά, κλείστε την κύρια παροχή νερού.

Κλείστε την κύρια παροχή νερού.

Βήμα 2. Εντοπίστε την κοντινότερη γραμμή κρύου πόσιμου νερού και εγκαταστήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα (Α) και κλείστε τη βαλβίδα (Β).

Εγκαταστήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα και κλείστε τη βαλβίδα.

Βήμα 3. Συνδέστε το κιτ εγκατάστασης της γραμμής νερού (Γ) στη βαλβίδα αντίστροφης όσμωσης (Β).

Συνδέστε το κιτ εγκατάστασης της γραμμής νερού στη βαλβίδα αντίστροφης όσμωσης.

Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα που πρέπει να αγοράσετε για να ολοκληρώσετε αυτή τη σύνδεση. Μπορείτε να βρείτε τα αντικείμενα αυτά υπό τη μορφή κιτ σε κάποιο τοπικό κατάστημα εργαλείων.

Όταν χρησιμοποιείτε χάλκινες σωληνώσεις:

 • ¼” χάλκινες σωληνώσεις.
 • ¼” καρυδάκι (1 κομμάτι).
 • Δακτύλιος (2 κομμάτια).

Όταν χρησιμοποιείτε πλαστικές σωληνώσεις:

 • ¼” πλαστικές σωληνώσεις → Καλουπωτό άκρο (Γλόμπος).
 • ¼” καρυδάκι (1 κομμάτι).

Βήμα 1. Συνδέσετε την οικιακή γραμμή νερού (Α) στο συναρμολογημένο εξάρτημα συμπίεσης (Β).

Συνδέσετε την οικιακή γραμμή νερού στο συναρμολογημένο εξάρτημα συμπίεσης.

Εάν χρησιμοποιείτε χάλκινες σωληνώσεις, σύρετε το καρυδάκι (Γ) (δεν παρέχεται) και τον δακτύλιο (δεν παρέχεται) στις χάλκινες σωληνώσεις (δεν παρέχονται), με τον τρόπο που παρουσιάζεται.

Σύρετε το καρυδάκι και τον δακτύλιο στις χάλκινες σωληνώσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε πλαστικές σωληνώσεις (Β), εισάγετε το καλουπωτό άκρο (Γλόμπος) των πλαστικών σωληνώσεων (Β) στο αντίστοιχο εξάρτημα συμπίεσης.

Σημείωση: Μην τις χρησιμοποιείτε χωρίς το καλουπωτό άκρο (Γλόμπος) των πλαστικών σωληνώσεων (Β).

Βήμα 2. Σφίγξτε το καρυδάκι (Β) στο αντίστοιχο εξάρτημα συμπίεσης.

Σημείωση: Μη σφίγγετε υπερβολικά το καρυδάκι (Β).

Βήμα 3. Θέστε σε λειτουργία την παροχή νερού κι ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Εάν διαπιστώσετε τυχόν σταγόνες νερού ή διαρροή στα σημεία των συνδέσεων, θέστε εκτός λειτουργίας την κύρια παροχή νερού. Ελέγξτε τις συνδέσεις κι αν κρίνεται απαραίτητο, σφίγξτε τες.

Βήμα 4. Μετά την εγκατάσταση της γραμμής νερού, αφήστε να τρέξει νερό από τη γραμμή νερού και το φίλτρο, πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό διανομής του νερού κι έχοντας ένα δοχείο για τη συλλογή του εξερχόμενου νερού. Αφήστε να τρέξουν τουλάχιστον 2~3 γαλόνια (7~11 λίτρα) νερού για την απομάκρυνση όλου του αέρα και των ακαθαρσιών από το σύστημα.

Βήμα 5. Μετά την έκπλυση των γραμμών, ελέγξτε την πίεση του νερού για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη πίεση των 20 psi. Ελέγξτε την πίεση του νερού αφήνοντας το νερό να τρέξει σε ένα δοσιμετρικό δοχείο για 10 δευτερόλεπτα.

 • Εάν τρέξουν τουλάχιστον 5,75 ουγγιές (163 γραμμάρια) νερού, η πίεση του νερού είναι πάνω από 20 psi.
 • Εάν έχετε τοποθετήσει το ψυγείο σε περιοχή χαμηλής πίεσης νερού (κάτω από 20 psi), θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια ενισχυτική αντλία που θα αντισταθμίζει τη χαμηλή πίεση.

Βήμα 6. Μόλις θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, αφήστε την παγομηχανή να παράγει πάγο για 1 έως 2 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πετάξτε τα πρώτα 1 ή 2 δοχεία πάγου που παρήγαγε ο καταψύκτης, διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο την απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών από τη γραμμή νερού.

Σημείωση: 

 • Συνδέστε τη γραμμή νερού μόνο σε πηγή πόσιμου νερού.
 • Εάν πρέπει να προβείτε σε επιδιόρθωση ή αποσυναρμολόγηση της γραμμής νερού, κόψτε 2,5 cm των πλαστικών σωληνώσεων, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο μια σφιχτή, χωρίς διαρροές σύνδεση.
 • Όταν αφήνετε νερό να τρέξει για πρώτη φορά από τις γραμμές νερού, το νερό δεν θα τρέξει αμέσως λόγω του αέρα που υπάρχει μέσα σε αυτές.
 • Μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα τη γραμμή νερού χρησιμοποιώντας ένα χάρτινο ποτήρι.
 • Υπό κανονικές συνθήκες, η διάταξη διανομής νερού μπορεί να γεμίσει ένα ποτήρι 170 ml σε περίπου 10 δευτερόλεπτα.
 • Εάν κρατάτε τον μοχλό της διάταξης διανομής για περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς να τρέχει νερό, θα πρέπει να ελέγξετε εάν είναι ανοιχτή η βαλβίδα παροχής νερού κι αν υπάρχει παροχή ρεύματος στη μονάδα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας