Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας στο ψυγείο

Όταν το ψυγείο σας στέλνεται από το εργοστάσιο, η λειτουργία συναγερμού πόρτας είναι ενεργοποιημένη. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μόνοι σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το συνεγερμό πόρτας

  • Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό πόρτας, πατήστε το κουμπί Door Alarm.
  • Όταν ο συναγερμός πόρτα είναι ενεργοποιημένος, η αντίστοιχα ένδειξη είναι αναμμένη. Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερα από 2 λεπτά, η ένδειξη θα αναβοσβήσει και ο συναγερμός θα ηχήσει.
  • Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό πόρτας, αγγίξτε το κουμπί Door Alarm, με τον ίδιο τρόπο που τον ενεργοποιήσατε. Η ένδειξη του συναγερμού θα απενεργοποιηθεί.
  • Τύπος 1
Η ένδειξη συναγερμού πόρτας στον πίνακα ελέγχου.
  • Τύπος 2
Η ένδειξη συναγερμού πόρτας στον πίνακα ελέγχου τύπος 2.
  • Τύπος 3
H ένδειξη συναγερμού πόρτας στον πίνακα ελέγχου τύπος 3.

Βήμα 1. Πατήστε Εφαρμογές, για να ανοίξετε την εφαρμογή Διαχείριση ψυγείου και στη συνέχεια πατήστε Ρυθμίσεις ψυγείου.

Πατήστε διαχείριση ψυγείου ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Πατήστε Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας και Συνέχεια.

Πατήστε απενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας