Είναι φυσιολογικό η παραγόμενη ψύξη να εξασθενεί όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός;

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η εξωτερική μονάδα είναι άμεσα εκτεθειμένη σε ηλιακό φως και ο ζεσταμένος αέρας δεν εξαερίζεται καλά.

Δοκιμάστε να στήσετε ένα σκιάδιο πάνω από την εξωτερική μονάδα και κρατήστε αντικείμενα μακριά από τη μονάδα για την αύξηση του αερισμού.

Γενικότερα όταν η ψυκτική ικανότητα μειώνεται κατά τη διάρκεια ενός κύματος καύσωνα, καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας με σπρέι ή λίγο κρύο νερό για να αυξηθεί η ικανότητα ψύξης.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας