Τι πρέπει να κάνω εάν το κλιματιστικό μου δεν πετυχαίνει επαρκή θερμοκρασία ψύξης;

Τα κλιματιστικά της Samsung έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξαιρετική απόδοση. Η λειτουργία ταχείας ψύξης αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του αέρα, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του χώρου σας γρήγορα και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας. Εάν παρατηρήσετε ότι η θερμοκρασία του κλιματιστικού σας είναι λανθασμένη, ακόμα και αν έχετε κάνει τις σωστές ρυθμίσεις, σας συνιστούμε να ελέγξετε τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

 • Όταν νιώθετε ότι η θερμοκρασία που επιτυγχάνει το κλιματιστικό δεν είναι αρκετά χαμηλή, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία έχει οριστεί στη χαμηλή ρύθμιση.
 • Πατήστε το + ή το - του κουμπιού θερμοκρασίας, για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού.
 • Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει καλή θερμομόνωση, κλειστές πόρτες και παράθυρα. Διαφορετικά, μπορεί να έχει μειωμένη ψύξη.

Απομακρύνετε τα εμπόδια γύρω από το κλιματιστικό

Εάν υπάρχουν αντικείμενα τοποθετημένα μπροστά από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, το κλιματιστικό μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας. (Δεν θα είναι δυνατή η αναρρόφηση επαρκούς ποσότητας αέρα.)

ελέγξτε για εμπόδια γύρω από το κλιματιστικό

Λάβετε υπόψη το εμβαδόν του χώρου

Εάν ο χώρος είναι μεγάλος και δεν αντιστοιχεί στην ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να πέσει η θερμοκρασία. Επομένως, συνιστάται η επιλογή ενός κλιματιστικού ανάλογα με το εμβαδόν του χώρου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα κλιματιστικό με ανεπαρκή ικανότητα ψύξης σε σύγκριση με το εμβαδόν του σπιτιού, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ψύξη του σπιτιού και αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. 

Ελέγξτε το φίλτρο αέρα

Όταν το εσωτερικό φίλτρο αέρα έχει συσσωρεύσει υπερβολική ποσότητα σκόνης, το κλιματιστικό σας δεν θα μπορεί να αναρροφήσει επαρκή ποσότητα αέρα. Έτσι, μπορεί να προκύψει πρόβλημα με τη θερμοκρασία. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες ή όταν εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας ο κωδικός CF. (Ο κωδικός CF αποτελεί υπενθύμιση για τον καθαρισμό του φίλτρου)

Ελέγξτε το μοντέλο του κλιματιστικού σας παρακάτω και ακολουθήστε τις οδηγίες για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα. Έτσι, θα έχετε δροσερό και φρέσκο αέρα. 

Σημείωση: 

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους αφαίρεσης και τοποθέτησης του φίλτρου. (Ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων μοντέλων.)
 • Τα χρονικά διαστήματα καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Βήμα 1. Σύρετε το φίλτρο προς τα έξω και αφαιρέστε το από τη μονάδα.

σύρετε το φίλτρο προς τα έξω και αφαιρέστε το από τη μονάδα

Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες ή μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τυχόν υπολείμματα από το φίλτρο.

αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο με μια βούρτσα

Βήμα 3. Εάν το φίλτρο περιέχει μεγάλη ποσότητα σκόνης, βυθίστε το σε σαπουνόνερο για 30 λεπτά περίπου και, στη συνέχεια, ξεπλύνετέ το.

καθαρισμός του φίλτρου με νερό

Βήμα 4. Αφού ξεπλύνετε το φίλτρο, στεγνώστε το σε μέρος με καλό αερισμό.

στεγνώστε το φίλτρο

Βήμα 5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

επανατοποθετήστε το φίλτρο

Σημείωση: 

 • Μην τρίβετε το φίλτρο αέρα με σκληρές βούρτσες ή με άλλα σκληρά εργαλεία καθαρισμού.
 • Εάν το φίλτρο αέρα δεν έχει στεγνώσει πλήρως ή έχει στεγνώσει σε κλειστό (ή υγρό) χώρο, μπορεί να έχει κακή οσμή.
 • Κατά το στέγνωμα, το φίλτρο αέρα δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στον ήλιο.

Εάν έχετε κλιματιστικό δαπέδου με inverter, ελέγξτε τα παρακάτω βήματα. Το μοντέλο δαπέδου με inverter διαθέτει δύο τύπους φίλτρων.

 • Φίλτρο Full HD: Συγκρατεί τα μεγάλα σωματίδια σκόνης του εισερχόμενου αέρα. 
 • Φίλτρο Zero: Εγκλωβίζει τα μικρά σωματίδια σκόνης στον αέρα. Είναι πλενόμενο και μπορεί να χρησιμοποιείται ημιμόνιμα.

Καθαρισμός του φίλτρου Full HD

Βήμα 1. Τραβήξτε έξω το φίλτρο Full HD σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχουν τα βέλη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

τραβήξτε έξω το φίλτρο hd

Βήμα 2. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα ή με τρεχούμενο νερό. 

αφαιρέστε τη σκόνη

Βήμα 3. Στεγνώστε πλήρως το φίλτρο σε σκιερό μέρος.

στεγνώστε το φίλτρο hd

Βήμα 4. Πιέστε το φίλτρο Full HD μέχρι το τέρμα της διαδρομής, ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους, ώστε να εφαρμόσει πλήρως.

τοποθέτηση φίλτρου full hd στη μονάδα

Σημείωση: 

 • Καθαρίζετε το φίλτρο Full HD κάθε 2 εβδομάδες.
 • Το χρονικό διάστημα καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Καθαρισμός του φίλτρου Zero

Προσέξτε την πίσω επιφάνεια του φίλτρου Zero, διότι είναι αιχμηρή. Μπορεί να τραυματίσετε τα χέρια σας.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το κάτω φίλτρο Full HD. Πιάστε το φίλτρο Zero από τη λαβή και αφαιρέστε το, τραβώντας το προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.

αφαιρέστε το κάτω φίλτρο full hd και τραβήξτε έξω το φίλτρο zero

Βήμα 2. Βυθίστε το φίλτρο στο νερό και κουνήστε το πάνω-κάτω μερικές φορές.

βυθίστε το φίλτρο

Βήμα 3. Στεγνώστε το φίλτρο σε αεριζόμενο χώρο.

στεγνώστε το φίλτρο

Βήμα 4. Πιέστε το φίλτρο Zero προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί στη σωστή θέση. Επανατοποθετήστε το φίλτρο Full HD.

πιέστε το φίλτρο zero και επανατοποθετήστε το κάτω φίλτρο full hd

Σημείωση: 

 • Καθαρίζετε το φίλτρο Zero κάθε 3 μήνες. (Με βάση 8ωρη καθημερινή χρήση.)
 • Τα χρονικά διαστήματα καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Συμβουλές αφαίρεσης φίλτρου αέρα σε πολυδιαιρούμενο κλιματιστικό

 • Συγκρατήστε τη γρίλια με το ένα χέρι για να μην πέσει.
 • Για την πλήρη αφαίρεση της γρίλιας, ξεβιδώστε τα άγκιστρα ασφαλείας και στις δύο πλευρές της γρίλιας. 
πιέστε το κουμπί για να ανοίξει η γρίλια
ξεβιδώστε τα άγκιστρα ασφαλείας στις δύο πλευρές της γρίλιας
αφαιρέστε εντελώς τη γρίλια για να καθαρίσετε το φίλτρο

Σημείωση: 

 • Η σχεδίαση του κλιματιστικού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου που διαθέτετε (ή την περιοχή σας).
 • Διαβάστε σχολαστικά τις προειδοποιήσεις και τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Βήμα 1. Τραβήξτε το φίλτρο αέρα προς τη δεξιά πλευρά.

Βήμα 2. Αφαιρέστε όλη τη σκόνη από το φίλτρο αέρα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

Βήμα 3. Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα. Εάν η σκόνη είναι βαριά, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε σε αεριζόμενο μέρος.

Βήμα 4. Στεγνώστε το καθαρισμένο φίλτρο αέρα σε καλά αεριζόμενο μέρος.

Βήμα 5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα. (Προχωρήστε ακολουθώντας την αντίθετη σειρά από αυτήν της αφαίρεσης.) Κατόπιν, εκτελέστε επαναφορά του φίλτρου αέρα.

Επαναφορά του φίλτρου

 • Για εσωτερική μονάδα με ενσύρματο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί επαναφοράς φίλτρου. 
 • Για εσωτερική μονάδα με ασύρματο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί Options (Επιλογές) ή Filter Reset (Επαναφορά φίλτρου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET (Ρύθμιση). 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας