Τι πρέπει να κάνω όταν στάζει νερό από τον αγωγό πάγου;

Εάν βρείτε νερό να στάζει από τον αγωγό πάγου, ελέγξτε τα παρακάτω και επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Τι είναι ο αγωγός πάγου;

Ο αγωγός πάγου είναι το πέρασμα, μέσω του οποίου πέφτει ο πάγος στο διανομέα. Όταν πιέζεται ο μοχλός πάγου, ανοίγει η είσοδος στον αγωγό πάγου και ο πάγος από την παγομηχανή περνάει μέσω του αγωγού και πέφτει από το διανομέα.

Αγωγός πάγου ψυγείο.

Αιτία που νερό στάζει από τον αγωγό πάγου

  • Η οπή στον αγωγό πάγου (η είσοδος που συνδέεται με το διανομέα) είναι ελεφρώς εκτεθειμένη σε θερμοκρασία δωματίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας εντός του αγωγού πάγου.
  • Τα υπολείμματα πάγου από την παγομηχανή μπορεί να λιώσουν λόγω του συχνού ανοίγματος της πόρτας ή λόγω του ανοίγματος και κλεισίματος του διανομέα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στον αγωγό πάγου.

Λύση

Όταν ο πάγος διανέμεται, ειδικά ο θρυμματισμένος πάγος, το ψυγείο μπορεί να εμφανίσει υπολείμματα πάγου στον αγωγό πάγου. Όταν τα υπολείμματα πάγου λιώσουν, εμφανίζεται σαν να πρόκειται για διαρροή νερού από τον διανομέα νερού. Για να το αποφύγετε αυτό, κρατήστε τον αγωγό πάγου καθαρό από υπολείμματα πάγου. Η διανομή παγοκύβων αφού λάβετε θρυμματισμένο πάγο, θα βοηθήσει στο να καθαριστεί ο αγωγός.

Εάν ο αγωγός πάγου είναι καθαρός από υπολείμματα πάγου, αλλά μία σταθερή ροή νερού συνεχίζετε να διανέμεται μαζί με τον πάγο, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Λύση για διαρροή νερού από τον αγωγό πάγου.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας