Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Galaxy S8 ή S8+ στο νερό;

Τα Galaxy S8 και S8+ έχουν πιστοποίηση IP68, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικά στη σκόνη και μπορούν να βυθιστούν στο νερό μέχρι 1,5 μέτρο για 30 λεπτά. 


Ωστόσο δυσλειτουργίες μπορεί να εμφανιστούν εάν εισχώρησει νερό ή σκόνη στη συσκευή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την σωστή λειτουργία του τηλέφωνου:

Μην βυθίζετε το τηλέφωνο στο νερό σε βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο.
Εάν το τηλέφωνο εκτίθεται σε ένα οποιοδηποτε υγρό, σκουπίστε το με ένα πανάκι καθαρό, μαλακό και στεγνό.
Εάν η συσκευή έχει βραχεί μπορεί να στεγνώσει με ένα πανάκι καθαρό, μαλακό και στεγνό.
Εάν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί κάποιο χτύπημα, η ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη μπορεί να επηρεαστεί.
Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εαν το Galaxy S8 ή S8+ χρησιμοποιείται σε νερό ή άλλα υγρά.

Σημείωση:
Για να φορτίσετε το τηλέφωνο μετά από έκθεση σε υγρά είναι απαραίτητο να περιμένετε μέχρι η θύρα USB του τηλεφώνου σας και είναι εντελώς στεγνή. 

Αν η θύρα USB είναι ακόμα βρεγμένη ή υγρή, ένα εικονίδιο (σταγόνα νερού) εμφανίζεται στην οθόνη και το τηλέφωνο δεν μπορεί να μπει σε φόρτιση μέχρι να στεγνώσει εντελώς θύρα USB.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας