Διαφορετικοί τρόποι φόρτισης της μπαταρίας του Galaxy smartphone

Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει την μπαταρία του Galaxy smartphone σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακάτω θα ανακαλύψετε όλους τους διαφορετικούς τρόπους φόρτισης του smartphone σας.

Παραδοσιακός φορτιστής και θύρα Micro USB
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο USB φορτιστή και στην συνέχεια συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής.
Σύνδεσε το καλώδιο USB
2 Συνδέστε το φορτιστή USB σε μια πρίζα.

Αν θέλετε να φορτίσετε ένα Galaxy smartphone με τη νέα υποδοχή φόρτισης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Micro USB, πρώτα θα χρειαστεί να συνδέσετε μια υποδοχή Micro USB.

Θύρα micro USB

1. καλώδιο Micro USB

2. υποδοχή Micro USB

Σημείωση: Μην συνδέετε ένα καλώδιο Micro USB στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και στο καλώδιο.

Ασύρματη φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη βάση φόρτισης. Χρησιμοποιήστε μόνο τις εγκεκριμένες από τη Samsung βάσεις φόρτισης, καθώς άλλες βάσεις φόρτισης ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά την μπαταρία.

Ασύρματη φόρτιση

Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει συνδεθεί σωστά στη βάση φόρτισης, θα δείτε διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης:
 

 • Μπλε: Φορτίζει.
 • Πράσινο: Πλήρως φορτισμένο.
 • Κυανό: Συνδέεται σε φορτιστή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
 • Κανένα: Το smartphone δεν είναι συνδεδεμένο με το σταθμό φόρτισης ή ο σταθμός φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένος στην πηγή τροφοδοσίας.
   

Τοποθετήστε το Galaxy smartphone σας κεντρικά στη βάση φόρτισης.

Τοποθετήστε το galaxy smartphone σας στο κέντρο της βάσης φόρτισης

Εάν έχετε μια βάση φόρτισης με υποστήριξη, μπορείτε επίσης να φορτίσετε το smartphone σας, τοποθετώντας το έτσι, ώστε να κλίνει προς την υποστήριξη.

Τοποθετήστε το smartphone στη βάση φόρτισης

Όταν το smartphone είναι πλήρως φορτισμένο, αφαιρέστε το από τη βάση φόρτισης. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone με ένα εικονίδιο μπαταρίας.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε μια βάση φόρτισης με λειτουργία γρήγορης φόρτισης, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια φόρτισης και πρίζες που υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης (9 V / 1,67 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2,1 A ). Η λειτουργία γρήγορης φόρτισης πρέπει να υποστηρίζεται από το smartphone και τη βάση φόρτισης.

Εάν οι λυχνίες LED δεν λειτουργούν όπως περιγράφεται, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη βάση φόρτισης και επανασυνδέστε το.

Συμβουλές για ασύρματη φόρτιση
 

 • Το smartphone πρέπει να είναι κεντρικά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης.
 • Δεν πρέπει να υπάρχουν ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες ή κάρτες με μαγνητικές λωρίδες, μεταξύ του smartphone και του βάσης φόρτισης.
 • Το πίσω μέρος του smartphone και του φορτιστή πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένη από τη Samsung βάση φόρτισης και καλώδια φόρτισης με κατάλληλη τάση εισόδου.
 • Ένα προστατευτικό κάλυμμα μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το smartphone.
 • Εάν συνδέσετε έναν φορτιστή καλωδίου στο smartphone κατά την ασύρματη φόρτιση, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.
 • Αν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα φόρτισης σε χώρους με κακή λήψη, η λήψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να αποτύχει εντελώς.
 • Η βάση φόρτισης δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από την πρίζα για να αποτρέψετε την κατανάλωση ενέργειας.
Γρήγορη φόρτιση

Τα περισσότερα Galaxy smartphones υποστηρίζουν την προσαρμοστική λειτουργία γρήγορης φόρτισης της Samsung και το Quick Charge 2.0 της Qualcomm. Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε φορτιστή που υποστηρίζει τουλάχιστον ένα από αυτά τα προαναφερθέντα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης.
 

Ωστόσο, για τη διατήρηση της ενέργειας της μπαταρίας, η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι διαθέσιμη όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Παρακαλώ αφήστε την οθόνη να σβήσει για να φορτίσει.
 

Εάν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη στο Galaxy smartphone με έκδοση Android 6.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1 Ανοίξτε τις "Ρυθμίσεις".
2 Πατήστε "Μπαταρία".
3 Ενεργοποιήστε την λειτουργία "Γρήγορη φόρτιση καλωδίου".

Εάν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, για Android έκδοση 6.0 και εξής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1 Ανοίξτε τις "Ρυθμίσεις".
2 Πατήστε "Συντήρηση συσκευής" ή "Φροντίδα συσκευής".
3 Επιλέξτε "Μπαταρία".
4 Επιλέξτε το εικονίδιο με τις περισσότερες επιλογές, στη συνέχεια "Προηγμένες ρυθμίσεις" ή "Ρυθμίσεις".
5 Σύρετε το διακόπτη "Γρήγορη φόρτιση καλωδίου" για να την ενεργοποιήσετε.

Πως μοιάζει ο γρήγορος φορτιστής

Γρήγορη φόρτιση

Συμβουλές για γρήγορη φόρτιση
 

 • Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει απενεργοποιημένη την οθόνη ή πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
 • Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, φορτίστε τη συσκευή σας στη «λειτουργία πτήσης»
 • Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, θα εμφανίζεται στον πίνακα ειδοποιήσεων και στο εικονίδιο της μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία του τηλεφώνου σας.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τον υπόλοιπο χρόνο φόρτισης στην οθόνη. Ο πραγματικός χρόνος που απομένει μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
 • Αν η συσκευή ζεσταθεί ή η θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος αυξηθεί, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Αυτό θα συμβεί για να αποφευχθεί ζημιά στη συσκευή.
Γενικές συμβουλές φόρτισης

 • Όταν φορτίζετε την μπαταρία για πρώτη φορά, απλά συνδέστε το τηλέφωνο με τον παρεχόμενο φορτιστή και φορτίστε το από οποιαδήποτε στάθμη της μπαταρίας μέχρι να φορτιστεί πλήρως η συσκευή. Τα πρώτα επίπεδα μπαταρίας και οι χρόνοι φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν.
 • Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αποφύγετε επίπεδα μπαταρίας 0%. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τη στο βέλτιστο εύρος 20-80%.
 • Όλα τα τροφοδοτικά της Samsung για smartphones είναι κατάλληλα για τα 100-240 volts. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην τροφοδοσία. Ως εκ τούτου, μπορείτε να φορτίσετε το smartphone σας στο εξωτερικό με 110 βολτ.
Μονάδα τροφοδοσίας σε volt

 • Εάν συνδέσετε ταυτόχρονα το smartphone σας με φορτιστή καλωδίου και τοποθετήσετε την συσκευή και στη βάση φόρτισης, θα φορτιστεί μόνο μέσω του ενσύρματου φορτιστή.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας