Πώς μπορώ να προσθέσω ή να διαγράψω επιπλέον οθόνες στο Samsung Galaxy μου;

Για να προσθέσετε μια αρχική οθόνη: 

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της οθόνης.
Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της οθόνης
2 Σύρετε προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω και επιλέξτε "Προσθήκη".
Σύρετε προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω και επιλέξτε Προσθήκη

Για να διαγράψετε μια αρχική οθόνη:

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της οθόνης.
Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της οθόνης
2 Σύρετε προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε "Διαγραφή".
Σύρετε προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε Διαγραφή

Σημείωση: Σε μερικές συσκευές χρειάζεται να πατήσετε παρατεταμένα πάνω στην αρχική οθόνη που θέλετε να αφαιρέσετε και να την σύρετε προς τα πάνω.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας