Πώς κλείνω εφαρμογές για να καταναλώνεται λιγότερη μπαταρία;

Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο

Για να εκκαθαρίσετε όλες τις εφαρμογές ώστε να μην είναι ενεργές κατά τη διάρκεια που δεν τις χρησιμοποιείτε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα. 

Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο μενού της συσκευής σας όπως φαίνεται παρακάτω:

κεντρικό πλήκτρο

Εκκαθάριση Εφαρμογών

Σύρετε τώρα με το δάχτυλό σας από τα δεξιά προς τα αριστερά την εφαρμογή που επιθυμείτε να κλείσετε.Σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε όλες τις εφαρμογές ταυτόχρονα,πιέστε το πλήκτρο κάτω δεξιά όπως φαίνεται παρακάτω:

Εκκαθάριση Εφαρμογών

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας