Πως μπορώ να ελέγξω τις ρυθμίσεις του email λογαριασμού μου στο Galaxy S4

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Από την αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο "Εφαρμογές".
2 Επιλέξτε "Email".
3 Επιλέξτε "Menu".
4 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
5 Επιλέξτε "Λογαριασμός Email".
6 Επιλέξτε "Περισσότερες Ρυθμίσεις".
7 Επιλέξτε είτε "Εισερχόμενες" είτε "Εξερχόμενες Ρυθμίσεις" για να ρυθμίσετε είτε τα εισερχόμενα είτε τα εξερχόμενα emails σας όπως πρέπει.

Δείτε παρακάτω παράδειγμα:
 

Εισερχόμενα Emails:
 

Username (κωδικός χρήστη): Πληκτρολογείστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Password (κωδικός πρόσβασης): Πληκτρολογείστε τον κωδικο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στο email σας.

Διακομιστής Εισερχομένων: Δίνεται από τον πάροχο κινητης τηλεφωνίας.
 

Εξερχόμενα Emails:
 

Username (Κωδικός χρήστη): Επιβεβαιώστε τον με τον πάροχο email.

Password ( Κωδικός πρόσβασης): Επιβεβαιώστε τον με τον πάροχο email.

Διακομιστής Eξερχομένων: Δίνεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας